ViA-rondetafel 2010

Logo beleidsplan ruimte

 

 

    via_logo_nl_pact2020

 

 

 

 

Samen denken over de vlaamse ruimte

Op vrijdag 3 december 2010 organiseerde minister Philippe Muyters de ViA-rondetafel ‘Groen stedengewest, samen denken over de Vlaamse ruimte’. Een hondertal deelnemers brainstormden een namiddag over de ruimtelijke toekomst van Vlaanderen.

Ruimtelijke toekomstvisie

De doorbraak Groen en dynamisch stedengewest omvat heel wat ruimtelijke uitdagingen en is onlosmakelijk verbonden met de andere ViA-doorbraken. Hoe zorgen we er bijvoorbeeld voor dat de levenskwaliteit in de steden goed is, dat er minder files zijn en dat er kwaliteitsvolle ruimte beschikbaar is voor bedrijven, groen en woongelegenheid?

Onder meer de klimaatverandering, vergrijzing, migratie, mobiliteitsproblematiek en bedreigde biodiversiteit staan in verband met ruimtelijke overwegingen. Het beleid moet die verschillende ruimtelijke vragen tegen elkaar afwegen en proactief inspelen op de uitdagingen van de toekomst.

Interactieve rondetafel

Debat en brainstorm stonden centraal. De deelnemers werden over 14 tafels verdeeld en aan elke tafel werd gebrainstormd over een thema. Elk aspect van de samenleving waarop ruimtelijke ordening een invloed kan hebben, kwam daarbij aan bod. Door middel van een intensief doorschuifsysteem, namen de deelnemers plaats aan elke thematische tafel. Op die manier zochten ze samen naar de bouwstenen voor een nieuw ruimtelijk beleid.

Wordt vervolgd

Deze ViA-rondetafel was het startschot voor het partnerschap dat georganiseerd wordt rond de opmaak van een nieuw ruimtelijk beleidsplan voor Vlaanderen. In het voorjaar verschijnt een brochure met de tijdens de rondetafel verzamelde bouwstenen voor het ruimtelijk beleid. Dan krijgen ook burgers de kans hierover mee te denken.

GetImage (28)
GetImage (17)
GetImage (38)
GetImage (6)
GetImage (27)
GetImage (16)
GetImage (37)
GetImage (5)
GetImage (26)
GetImage (15)
GetImage (36)
GetImage (4)
GetImage (25)
GetImage (46)
GetImage (14)
GetImage (35)
GetImage (3)
GetImage (24)
GetImage (45)
GetImage (13)
GetImage (34)
GetImage (2)
GetImage (23)
GetImage (44)
GetImage (12)
GetImage (33)
GetImage (1)
GetImage (22)
GetImage (43
GetImage (11)
GetImage (32)
GetImage (21)
GetImage (42)
GetImage (10)
GetImage (31)
GetImage (20)
GetImage (41)
GetImage (9)
GetImage (30)
GetImage (19)
GetImage (40)
GetImage (8)
GetImage (29)
GetImage (18)
GetImage (39)
GetImage (7)

Contacteer ons

Directie Gebiedsontwikkeling
02 553 11 89 (bereikbaar op werkdagen van 8.30 tot 12.00 u. en van 13.00 tot 17.00 u.)