Verwervingssubsidie Zennevallei

Jaar 2014
Provincie Vlaams-Brabant
Gemeenten Halle, Beersel, Drogenbos, Sint-Pieters-Leeuw
Aanvrager Stad Halle
Subsidiebedrag 8.000 euro

 

Binnen het project  ‘Zuurstof voor de Zennevallei’ wordt vanuit het Regionaal Landschap Zennevallei en Pajottenland met de partners gestreefd naar een integrale benadering van de open ruimte. Met de realisatie van het Zennepad zal de Zenne opnieuw ‘beleefbaar’ worden gemaakt. Dit pad legt vanuit het Brussels Hoofdstedelijk Gewest een recreatieve verbinding met het Waals Gewest. Vanop de Groene Wandeling wordt aangetakt via Drogenbos, Sint-Pieters-Leeuw, Beersel en Halle. De site ‘Het Moeras’ aan FeliXart in Drogenbos vormt daarbij de poort tussen de stad en de Zennevallei.

De globale visie voor het gebied wordt bepaald door het Bijzonder Plan van Aanleg “Roggemanskaai” uit 2006. Van bij aanvang van het strategisch project werd de realisatie van het Zennepad aangeduid als prioritaire actie.

Eén van de belangrijkste knelpunten doet zich voor in Halle. Op het uitgestippelde tracé van het Zennepad ligt een reeds bestaand pad dat toegankelijk is maar niet openbaar door de ligging op percelen van de B-Holding (NMBS).

De verwerving past in het strategisch project gezien de grote landschappelijke waarde van dit stuk Zennepad binnen het volledig uitgestippelde recreatieve tracé. Tevens zal er een extra restruimte worden verworven tussen het Zennepad en de Zenne, die bijkomende, waardevolle potentie kan bieden bij de beleving van de waterloop.

Meer info over het strategisch project Zuurstof voor de Zennevallei vindt u hier.