Verwervingssubsidie Visvijver Walenhoek

Project Gebiedsprogramma Rupelstreek
Jaar 2019
Provincie Antwerpen
Gemeenten Niel en Schelle
Aanvrager VZW Kempens Lanschap
Private/Publieke actoren De gemeente Niel en Provincie Antwerpen
Subsidiebedrag 120.000 euro

 

In 2019 kreeg de VZW Kempens Landschap een verwervingssubsidie van 120.000 euro voor het verwerven van het focusgebied Walenhoek en de site van de visvijvers die erbij horen. Zo kan het gebied toeristisch-recreatief ontsloten en uitgebouwd worden. Ook kan het gebied zo opengesteld worden voor het ruime publiek.

Doelstellingen

Het gebied van de visvijvers vormt de overgang tussen de dorpskern en de voormalige ontginning van de Nielse steenbakkerij in het westelijk deel van de Walenhoek. De verwerving van de vijvers kadert binnen de uitbouw van een bovenlokale groenstructuur, bestaande uit de te verbinden open ruimte van het achterliggende ontginningslandschap dat zich uitstrekt van Walenhoek tot het voormalige ontginningsgebied en het landbouwlandschap in Schelle. De samenhang zal door de verwerving worden versterkt.

De strategische ligging van de visvijvers biedt potenties voor de ontwikkeling en verweving van de natuurfunctie en recreatief medegebruik in een openbaar karakter. Ook de toegankelijkheid, de ontsluiting van het gebied en de parkeermogelijkheid vragen een oplossing, die na de verwerving kunnen worden uitgewerkt in overeenstemming met het BPA ‘Niels Vijvergebied Landbouwstraat’.

Meer info