Verwervingssubsidie Regionaal bedrijventerrein Siesegemkouter Aalst

Jaar 2012
Provincie Oost-Vlaanderen
Gemeenten Aalst
Aanvrager Stad Aalst
Subsidiebedrag 500.000 euro

 

De stad Aalst wenste verschillende terreinen te verwerven met een totale oppervlakte van 23,7 ha voor de realisatie van het regionaal bedrijventerrein Siesegem. De stad wilde een eigen grondpositie uitbouwen voor een cruciaal onderdeel in de visie voor het ganse project, met name de realisatie van een omvangrijk groengebied, de toegangspoort en de relatie met het parkgebied bij het toekomstig crematorium. De verwerving en inrichting van de gronden vormen de ruggengraat van de uitvoering van een RUP en een goedgekeurde masterplan. De verwerving was absoluut noodzakelijk om de regie in handen te krijgen bij de verdere ontwikkeling van het terrein. Het park is een signaal, voorbeeld en hefboom voor het aantrekken van bedrijven.

Meer info over het strategisch project Regionaal bedrijventerrein Siesegemkouter Aalst vindt u hier.