Verwervingssubsidie Poort Jezus-Eik

Project HORIZON
Jaar 2017
Provincie Vlaams-Brabant
Gemeenten Overijse, Groenendaal, Jezus-Eik en Hoeilaart
Aanvrager Gemeente Overijse
Private/Publieke actoren Agentschap Natuur en Bos, Vlaamse Landmaatschappij, VZW De Rand, Regionaal LAndschap Dijleland, gemeente Hoeilaart, Parochiale Werking/Kerkfabriek, VZW Schoolcomité OLV-vrije gemengde basisschool, bedrijf De Kock en de Watergroep
Subsidiebedrag 414.720 euro

 

In 2017 kreeg de gemeente Overijse een verwervingssubsidie van 414.720 euro voor het transformeren van Jezus-Eik tot een kwalitatieve toeristische poort naar het Zoniënwoud. De huidige functies binnen Jezus-Eik zullen beter worden geïntegreerd en een opwaardering van de horeca en de connectie tussen dorp en woud zullen meer bezoekers aantrekken. Ook zal via de verwerving van de site ‘Dombard’ buitenruimte gecreëerd worden.

Speerpunten

De belangrijkste speerpunten van HORIZON zijn de ontwikkeling van een openruimtenetwerk en van onthaalpoorten. In lijn met de structuurvisie van het Zoniënwoud, worden onthaalpoorten binnen HORIZON ontwikkeld in Groenendaal en Jezus-Eik. De poorten dienen niet alleen als hoofdtoegang tot het Zoniënwoud om zo de recreatieve druk beter te kanaliseren, maar ook als toegangspoorten naar het blauwgroene netwerk van openruimteverbindingen en de bebouwde omgeving.

De algemene strategie is het zo min mogelijk onteigenen van gronden, hierdoor wordt er zoveel mogelijk gerealiseerd via de dagdagelijkse werking van projectpartners en het afsluiten van samenwerkingsovereenkomsten met publieke en private partijen. Enkel de site ‘Dombard’ en het aanliggende perceel dient verworven te worden.

Het eigendom ‘Dombard’ omvat een woning met aanhorigheden, diverse grotere en kleinere industriële loodsen en ateliers en een kleinere oppervlakte braak/parking. De site ‘Dombard’ omvat het leeuwendeel van de te verwerven grondoppervlakte en huist zonevreemde functies, die niet passen binnen het door het gewestplan aangewezen natuurgebied. Een herlokalisatietraject voor het zonevreemde bedrijf werd opgestart bij het Agentschap Ondernemen.

Deze realisaties hebben voor ogen Jezus-Eik te transformeren naar een kwalitatieve toeristische poort naar het Zoniënwoud. De huidige functies binnen het dorp worden beter geïntegreerd en een opwaardering van de horeca en connectie tussen dorp en woud zullen meer bezoekers trekken. Lokaal wordt in de poort ruimte voorzien voor de lokale scholen, de jeugdbeweging en het Gemeenschapscentrum.

Doelstellingen RSV in verband met het Zoniënwoud

  1. Stroomlijnen en bundelen recreatieve druk in het ruimere Zoniënwoud;
  2. Herlokaliseren slecht gelegen parkeervoorzieningen;
  3. Supprimeren van een aantal wegen en zo het woud ontsnipperen;
  4. Herstellen van natuur en voorzien van natuureducatie;
  5. Ontwikkelen van nieuwe natuur- en parkgebied.

Meer info