Verwervingssubsidie ORIOM Prinsenveld

Project Open ruimte in en om Mechelen
Jaar 2018
Provincie Antwerpen
Gemeenten Zemst en Hofstade
Aanvrager Gemeente Zemst
Private/Publieke actoren VZW Natuurpunt en VZW Natuurbeheer
Subsidiebedrag 37.368,78 euro

 

In 2018 kreeg de gemeente Zemst een verwervingssubsidie van 37.368,78 euro voor het behoud en ontsnipperen van de open ruimte en bovenlokale groenstructuren binnen het projectgebied.

De Barebeekvallei is de verbinding tussen de Zenne en de Dijle en is een bijzondere open ruimte. De Barebeekvallei ligt binnen het geheel van de 4 rivieren (Zenne, Dijle, Vrouwvliet en Nete) en kan een belangrijke verbindende en versterkende rol vervullen. Tot nu toe waren er weinig initiatieven opgestart om de vallei tussen Zemst en de Zennemonding te beschermen en het recreatieve potentieel in de verf te zetten. Door de aankoop van het Prinsenveld blijft dit gebied als ecologisch waardevolle, groenblauwe schakel binnen de Barebeekvallei.

Situering gebied

Het gebied Prinsenveld ligt te Zemst ter hoogte van de Barebeekvallei. De vallei van de Barebeek is een essentiële schakel binnen het groenblauw netwerk en is daardoor opgenomen als één van de focusgebieden binnen het strategisch project.

Doelstellingen

  1. Groenblauwe vingers als dynamische verbindingen tussen open ruimte en stedelijk gebied bestendigen en versterken;
  2. Stapstenen in attractief valleilandschap (of buitengebied) bundelen en promoten;
  3. Recreatief medegebruik ontwikkelen in randstedelijke groengebieden over de gemeentegrenzen heen;
  4. Bovenlokaal draagvlak en streekinspiratie bevorderen.

Door de verwerving van het gebied Prinsenveld kan een natuurkern uitgebreid en een natuurverbinding gerealiseerd worden in het verstedelijkte landschap ten zuiden van Mechelen. De publieke functie wordt gegarandeerd en er kan verder worden ingezet op de verhoging van de natuurbeleving en toegankelijkheid van het gebied. Voor de verwerving, inrichting en beheer werden er financiële en praktische afspraken gemaakt tussen de actoren.

Meer info