Verwervingssubsidie ORIOM Kauwendaal

Project Open ruimte in en om Mechelen
Jaar 2018
Provincie Antwerpen
Gemeenten Mechelen
Aanvrager Stad Mechelen
Private/Publieke actoren /
Subsidiebedrag 462.631 euro

 

In 2018 kreeg de stad Mechelen een verwervingssubsidie van 462.631 euro voor de verwerving en uitbouw van Kauwendaal als stadsbos zodat de dooraderende functie van de Vrouwvliet versterkt, alsook de groen corridorfunctie van de oude spoorwegbermen richting de Nete. Bovendien wil men de samenhang in het momenteel versnipperde gebied verbeteren.

Extra info gebied

Het stadsbos Kauwendaal is genoemd naar het kasteel Cauwendael. De aanpalende woonwijk ligt op de grens van Mechelen en Sint-Katelijne-Waver, rond het kruispunt van de spoorlijn Mechelen-Antwerpen en de R6, ringweg rond Mechelen.

Doelstellingen

Het grondbeleid zal worden uitgevoerd door planologische acties, proactief aankoopbeleid door afstemming met bovenlokale projecten, verbinden en ontsluiten en door samenwerking. Zo werd er in de werkgroep Kauwendaal een aankoopstrategie uitgewerkt met de intentie dit bos integraal te bewaren. De verwerving geeft uitvoering aan de resultaten van een inrichtingsstudie met inventaris gebruik, ecologische waarden, wensen van de omwonenden en gebruikers en de visie op hoe het stadsbos kan verbonden worden met de omgevingselementen.

Te verwerven gronden

De te verwerven gronden zijn eigendom van Woonpunt Mechelen. ANB (Agentschap voor Natuur en Bos) zal het militair domein van Defensie overkopen. Binnen het stadsbos liggen er nog percelen die in eigendom zijn van Sociaal Huis Mechelen, maar worden beheerd door Natuurpunt. De verschillende partners dienen doormiddel van een gecoördineerde aanpak oude spoorwegbermen te verwerven aangezien deze gemeente-overschrijdend zijn.

De te verwerven percelen hebben een strategische ligging, zowel binnen de context van hun ligging als opstapsteen tussen de Vrouwvliet, de Dijle en de Nete als binnen de context van het stadsbos. De percelen palen aan de huidige hoofdingang van het boscomplex en hebben hierdoor een belangrijke onthaalfunctie.

Gevolgen verwerving

Dankzij deze verwerving kan:

  • Het grootste stadsrandbos in de Mechelse regio worden gerealiseerd;
  • Een grote doorbraak worden bereikt in een urgent dossier met een groot draagvlak;
  • Het stadsbos integraal worden veilig gesteld en blijven de jeugdlokalen behouden;
  • Wordt een natuurkern en natuurverbinding gerealiseerd in versnipperd landschap ten noorden van Mechelen;
  • Kunnen alle betrokken actoren samenwerken voor een multifunctionele groenpool.

Meer info