Verwervingssubsidie Maasvallei

Jaar 2011
Provincie Limburg
Gemeenten Kinrooi
Aanvrager Gemeente Kinrooi
Subsidiebedrag 52.000 euro

 

Dankzij de sterke organisatie en samenwerking in het strategisch project kon een globale strategie voor het grondbeleid in het Rivierpark worden opgezet. Deze aanpak is deels algemeen en geldt dus voor het hele project: de herbestemmingen van deelgebieden, het beheer door bijvoorbeeld natuurverenigingen, het afsluiten van overeenkomsten met eigenaars, de gerichte aanpak van de grindontginningen en de realisatie van de nabestemmingen. De grindbedrijven zijn hierbij een belangrijke partij omdat zij eigenaar zijn van honderden hectare grond.

Voor een ander deel zijn het de verschillende deelprojecten die onderhandelen over het grondbeleid, zoals bijvoorbeeld het geval is bij de toegangsdorpen. Dan speelt het projectbureau een coördinerende rol. Kessenich is één van die vijf toegangsdorpen. Het is de meest noordelijke uitvalsbasis om de Maasvallei te voet of per fiets te verkennen is. Het voormalige douanekantoor bij de grensovergang tussen Kessenich en Thorn (Nederland) kreeg  een onthaalfunctie. Deze site is van groot belang voor de ontwikkeling van het hele strategisch project. Toen het douanekantoor bij toeval te koop werd aangeboden, werd een verwervingssubsidie aangevraagd en verkregen. Ondertussen heeft de gemeente Kinrooi het plein heringericht en onderhandelde zij verder over de aankoop van het gebouw.

Meer info over het strategisch project Rivierpark Maasvallei vindt u hier.