Verwervingssubsidie Landschap in Actie Watermolen

Project Landschap in Actie
Jaar 2018
Provincie Antwerpen
Gemeenten Meerhout, Balen, Geel en Mol
Aanvrager Gemeente Meerhout
Private/Publieke actoren De gemeentes Balen, Geel en Mol, Bosgroep VZW, Kempens Landschap, Regionaal Landschap Kleine en Grote Nete en Toerisme Province Antwerpen
Subsidiebedrag 226.000 euro

 

In 2018 kreeg de gemeente Meerhout een verwervingssubsidie van 226.000 euro voor proactief het verwervingsbeleid om de open ruimte te vrijwaren te versterken, het realiseren van een trage-wegennetwerk voor recreatieve en functionele verplaatsingen en het realiseren van een onthaalpoort tot de Landduinenregio en het Grote Netewoud.

Doelstellingen

Het grondbeleid wordt uitgevoerd door beroep te doen op het onderhandelen van recht op doorgang, het afsluiten van gebruiksovereenkomsten en de aankopen van Natuurpunt en ANB (Agentschap voor Natuur en Bos). Waar deze strategieën niet haalbaar zijn, wordt de piste van verwerving ondersteund.

De site heeft toeristisch-recreatieve potenties, onroerend en roerend erfgoed, natuurherstel, - beleving en educatie, lokale economie en ligt tevens op een cruciale plek binnen de landduinenregio. De regio mist een duidelijke onthaalpoort, maar de realisatie ervan overstijgt het gemeentelijk belang. De toegangspoort stimuleert dus de samenwerking tussen de verschillende actoren in de regio. De site zal ontwikkeld worden door verschillende partners.

Meer info