Verwervingssubsidie Gronden Prayon Rumst

Project Gebiedsprogramma Rupelstreek
Jaar 2017
Provincie Antwerpen
Gemeenten Rumst
Aanvrager Provinciale Ontwikkelingsmaatschappij Antwerpen (POM)
Private/Publieke actoren /
Subsidiebedrag

145.191,60 euro

 

In 2017 kreeg de Provinciale Ontwikkelingsmaatschappij Antwerpen (POM) een verwervingssubsidie van 145.191,60 euro voor de ontwikkeling van natuurwaarden, de wisselwerking tussen natuurkerngebieden en omliggende gebieden, de realisatie van toegankelijkheid en recreatief medegebruik.

doelstellingen

De gronden van Prayon heeft een totale oppervlakte van 322.648 m² en is gelegen op zo’n 350 meter ten noordoosten van het centrum van Terhagen. De aankoop van dit terrein is belangrijk voor de realisatie van:

  1. Sanering en verontdieping van de storten;
  2. Sanering is hefboom voor de ontwikkeling van de ecorecreatie/golfzone
  3. Aaneengesloten natuurverbinding in zone ecorecreatie/golfzone en natuurkerngebied, met verbinding tot de Rupel

Meer info