Verwervingssubsidie Groene Sporen Menen

Project Groene Sporen
Jaar 2018
Provincie West-Vlaanderen
Gemeenten Menen
Aanvrager Stad Menen
Private/Publieke actoren /
Subsidiebedrag 89.200 euro

 

In 2018 kreeg de stad Menen een verwervingssubsidie van 89.200 euro voor de ontwikkeling van een publieke groenzone met een link aan de vernieuwde Leie en aansluiting bij open ruimte en de vele groengebieden langs de Leie.

doelstellingen

Het plangebied is gelegen aan de Leie ter hoogte van de stad Menen. Wordt begrensd door het jaagpad, de oostelijke expresweg N32, de bebouwing van de Paolalaan en de Grondwetstraat. De open ruimte voor de brug van de N32 aan de kant van de wijk de Barakken is reeds als groene ruimte bestemd. De geplande fietsersbrug vormt een mogelijke verbinding van de Barakken met de voorzieningen in het centrum van Menen. De verwerving van de Barakken geeft uitvoering aan een tal van masterplannen, zowel op schaal van de stad Menen als op schaal van de Leievallei.

De gronden tussen de Barakken en de N32 zijn uitermate geschikt voor de uitbouw van de Leie als recreatieve groene as doormiddel van de uitbouw van het Barakkenpark. Het Barakkenpark wordt een aantrekkelijke groene poort voor passage van de Leie in Menen.

Het Barakkenpark kan als hefboom gezien worden door de combinatie van verschillende zaken:

  1. Problematiek Barakkenwijk;
  2. Leie als identiteit en centraliteit voor Menen;
  3. Opwaardering groene ruimte land de Leie;
  4. Link met ruimte corridor van de Leie-as;

Meer info