Verwervingssubsidie Fortengordels rond Antwerpen (2010)

Jaar 2010
Provincie Antwerpen
Gemeenten Duffel
Aanvrager vzw Kempens Landschap
Subsidiebedrag 98.000 euro

 

Bij aanvang van het project rond de Fortengordels ging de aandacht vooral naar de verwerving van de gronden en de constructie van de toegangspoorten. Er werd een strategie voor het grondbeleid bepaald en met de eigenaars werden afspraken gemaakt over aankoop. Voor de inrichting is per fort met de betrokken partners onderhandeld.

Het Fort van Duffel, één van die toenmalige toekomstige poorten, was in privébezit. Het werd gebouwd om de spoorlijn Antwerpen-Mechelen-Brussel te beschermen en is het enige spoorwegfort in de provincie. Het fort vormt in het project het kruispunt van de oost-west-as van de Kempen en de Netevallei naar het Scheldeland en van de noord-zuid-as van Antwerpen naar Mechelen. Het was de bedoeling om het fort tot zuidelijke onthaalpoort voor de buitenste fortengordel om te vormen.

Onder meer dankzij de verwervingssubsidie kon het Fort van Duffel worden aangekocht door een groep waarvan vzw Kempens Landschap, de gemeente Duffel, de provincie Antwerpen, de vzw Natuurpunt en het Agentschap voor Natuur en Bos deel uitmaken. De vzw Kempens Landschap coördineert het project. De laatste jaren werd de toegankelijkheid van het fort sterk verbeterd, het verkommerde gebied rond het fort opgewaardeerd en werden specifieke ingrepen gedaan om de vleermuizen in het fort te beschermen. In de gebouwen is een tentoonstelling over het fort en de fortengordel voorzien, een balie met toeristische informatie en een kleine cafetaria. Daarnaast zijn er voorzieningen voor fietsers en wandelaars aanwezig.

Meer info over het strategisch project Fortengordels rond Antwerpen vindt u hier.