Verwervingssubsidie De Wijers

Jaar 2015
Provincie Limburg
Gemeenten Diepenbeek, Genk, Hasselt, Heusden-Zolder, Houthalen-Helchteren, Lummen en Zonhoven
Aanvrager vzw Limburgs Landschap
Subsidiebedrag 123 000 euro

 

De vzw Limburgs Landschap deed een aanvraag tot het verwerven van een deel van de Stiemerbeek in het gebied ‘De Wijers’. De Wijers ligt ten noorden van Hasselt en Genk op het grondgebied van zeven gemeenten, is 26.500 ha groot en omvat meer dan 1.000 visvijvers. Naast de natte elementen (vijvers, moerassen, valleien) komen er ook droge natuurwaarden (heide, bossen) voor. De erkende natuur- en bosgebieden De Maten, Wijvenheide en Bolderberg behoren tot de Europese beschermde Natura-2000-gebieden.

Deze aanvraag voor verwerving voor een deel van de Stiemerbeek is een effectief gevolg van de via het strategisch project ingezette gebiedsgerichte werking en interne structuur. Voor de Stiemerbeek werd een visie en een realisatieprogramma uitgewerkt op vlak van grondbeleid. Er werden ook al engagementen genomen vanuit de vzw Limburgs Landschap om een deel van de verwervingskosten op zich te nemen. Ook de wijze van verdere inrichting en realisatie is uitgewerkt, net als de koppeling aan het bestemmingsplan.

Meer info over het strategisch project De Wijers vindt u hier.