Verwervingssubsidie Bebouwd perifeer Landschap Antwerpen (2017)

Project De groene zes
Jaar 2017
Provincie Antwerpen
Gemeenten Brasschaat
Aanvrager Gemeente Brasschaat
Private/Publieke actoren /
Subsidiebedrag 56.324 euro

 

In 2017 kreeg de gemeente Brasschaat een verwervingssubsidie van 56.324 euro voor het verwerven van percelen gelegen aan de Ploegsebaan en Bondgenotenlei aansluitend bij het containerpark en de gemeentelijke groencompostering te Brasschaat.  Ondanks deze percelen een bestemming hebben als militair gebieden, hebben deze geen militaire functie meer. De zones kunnen doormiddel ban herbestemming aangewend worden voor de productie en opslag van houtsnippers.

Doelstellingen

De gemeente Brasschaat wil duurzaamheid inbouwen in haar energievoorziening. Er wordt daarom onderzocht of de inplanting van een biomassacentrale op basis van een korte kringloop mogelijk is. Afvalhout dat afkomstig is van het groenbeheer (van o.a. laanbomen) zou hiervoor mee kunnen worden ingeschakeld. De uitbreiding doormiddel van het te verwerven perceel (nu nog eigendom van Defensie) zal worden aangewend voor de productie en opslag van houtsnippers, die als biomassaverwarming worden ingezet voor het verwarmen van (gemeente)gebouwen. Daarnaast is het de bedoeling om het terrein ook te gebruiken als opslag voor bulkmaterialen (kasseien, TOP, teelaarde, dolomiet, …). Deze opslag wordt momenteel verspreid op verschillende locaties in de gemeente.

Realisaties

Door de toepassing van een CO2 neutrale verwarming op biomassa draagt Brasschaat toe tot de realisatie van de klimaat doelstellingen.

Meer info