Verwarmingstoestel in gebruik: periodieke verwarmingsaudit

Een periodieke verwarmingsaudit is verplicht voor alle toestellen met een vermogen vanaf 20 kW.

 

Wat en waarom?

Een verwarmingsaudit omvat:

 • een grondige beoordeling van de grootte en het rendement van het stooktoestel
 • een beoordeling van de energieprestatie van de hele centrale verwarmingsinstallatie

Voordelen

 • je krijgt een beeld van de energieprestatie van je centrale verwarmingsinstallatie
 • je ontvangt tips om de prestatie van je centrale verwarmingsinstallatie te verbeteren (bv. correct afstellen van thermostaat, oude ketel vervangen door moderne zuinig ketel,…)
 • je kan zo energie besparen

top

Frequentie?

Hangt af van het vermogen van uw centraal stooktoestel. Dat kan u aflezen op het kenplaatje van de ketel.

 • Toestellen met vermogen van 20 kW tot en met 100 kW: VIJFJAARLIJKS
 • Toestellen met een vermogen > 100 kW
  • op gas: VIERJAARLIJKS
  • op vloeibare brandstof: TWEEJAARLIJKS
  • op vaste brandstof: VIJFJAARLIJKS

top

Door wie?

 • Een erkende technicus gasvormige of vloeibare brandstof voor toestellen op gas of stookolie met een vermogen van 20 kW tot en met 100 kW.
 • Een erkende technicus verwarmingsaudit voor
  • toestellen op vaste brandstof
  • toestellen met een vermogen > 100 kW
  • toestellen die uit meerdere ketels bestaan.
 • Vind een erkend technicus in uw buurt

Verplicht?

 • Voor de eigenaar

Attest?

Verwarmingsauditrapport

 • Geeft een deskundig advies over de mogelijkheden om de prestaties van uw installatie te verbeteren.
 • Geeft tips om energie te besparen bij de verwarming van uw woning
 • Kan een advies zijn om uw oud toestel te vervangen door een moderne, zuinige ketel
 • U bepaalt zelf of en hoe u dat advies verder ter harte neemt

top

Is uw woning toe aan een nieuwe ketel?

 • Nieuwe modellen van stooktoestellen op gas of stookolie hebben een beter rendement en zijn dus energiezuiniger. Of het nuttig is om uw oude ketel te vervangen door een moderne, zuinige cv-ketel hangt af van uw huidige installatie en van uw verbruik. Ook speelt uw warmwatertoestel een niet te verwaarlozen rol.
 • Kiest u voor een nieuw centraal stooktoestel? Kies dan een toestel dat aangepast is aan de grootte van uw woning. Een te zware installatie heeft immers geen zin, aangezien die zorgt voor rendementsverliezen.

Energiezuinige centrale stookstoestellen

De absolute kampioen in energiezuinig verwarmen is de condensatieketel.

Een condensatieketel:

 • recupereert de warmte uit de verbrandingsgassen en uit de waterdamp van het verbrandingsproces, die bij een klassieke hoogrendementsketel langs de schoorsteen verloren gaat, en gebruikt die opnieuw voor de verwarming van uw woning en het sanitaire warme water
 • beperkt zo het energieverlies
 • levert zo een besparing van 6 à 10 % extra op uw verbruik en dus ook op uw energiefactuur
 • betaalt zich snel terug dankzij het lager brandstofverbruik.

Kies voor een gesloten toestel:

 • De verbrandingslucht wordt rechtstreeks van buiten aangevoerd (bijvoorbeeld via een concentrisch afvoerkanaal)
 • Het risico op CO-vergiftiging is zo uitgesloten
 • Er is geen toevoeropening nodig in het stooklokaal voor de aanvoer van verbrandingslucht waardoor warmteverliezen beperkt worden en ook het comfort stijgt.

Herken energiezuinige toestellen aan het gebruikte label.

Sinds 26 september 2016 is de zogenaamde EcoDesign-richtlijn van kracht. Dit houdt in dat fabrikanten enkel zeer energiezuinige toestellen op de markt mogen brengen en de energieprestatie verplicht moeten weergeven op het energielabel. Dit energielabel rangschikt de toestellen van zeer zuinig (klasse A) tot energiegulzig (klasse G).

Voordat EcoDesign van toepassing was, werden andere labels toegekend om de energieprestatie van het toestel te weergeven:

 • Op aardgas
  • HR+-label voor een hoogrendementsketel
  • HR-TOP-label voor een condensatieketel.
 • Op stookolie
  • Optimaz-label voor een hoogredementsketel
  • Optimaz-elite-label voor een condensatieketel.
hr-plus.gif hr-top.gif optimaz.gif optimaz-elite.gif

Vraag raad aan uw vertrouwde vakman om te weten wat voor u de beste keuze is. Hij zal u graag uitvoerig inlichten over de mogelijkheden om uw huis energiezuinig te verwarmen.

top

Contacteer ons

Team Erkenningen
Bel 1700, het gratis nummer van de Vlaamse overheid. Elke werkdag van 9 tot 19 uur.