Vervanging van bijlage 1, Positieve lijst, bij omzendbrief RO/2016/01 betreffende het afwegingskader en de randvoorwaarden voor de inplanting van installaties voor mestbehandeling en vergisting - Omzendbrief RO/2016/01

De volgende lijst vermeldt de niet afgeschafte omzendbrieven en richtlijnen. Het is nuttig te benadrukken dat een vermelding op deze lijst niet betekent dat deze omzendbrieven onverkort dienen te worden toegepast.

Deze omzendbrieven en instructies dienen te allen tijde te worden gelezen in het licht van de sinds hun ontstaan gewijzigde regelgeving en/of structuren. Dit voorbehoud geldt des te meer als het omzendbrieven betreft, die meerdere tientallen jaren oud zijn
 

08.07.2016

OMZENDBRIEF RO/2016/01

Vervanging van bijlage 1, Positieve lijst, bij omzendbrief RO/2016/01 betreffende het afwegingskader en de randvoorwaarden voor de inplanting van installaties voor mestbehandeling en vergisting (samen te lezen met omzendbrief RO/2006/01)