Verspreide bebouwing

Het Departement Omgeving verkent de mogelijkheden om de verspreide bebouwing (urban sprawl) in Vlaanderen duurzamer te maken vanuit een ruim omgevingsperspectief.

beleidsverkenning

Een verruimde blik op verspreide bebouwing

Hoe klimaatbestendigheid, gemeenschapszin, technologie of ecosysteemdiensten een duurzame toekomst kunnen geven aan de verspreide bebouwing in Vlaanderen.

Expertenadviezen

Ook specialisten buiten het Departement Omgeving werkten mee aan deze verkenning. Hieronder vind je hun inzichten gebundeld per thema.

Systeemanalyse urban sprawl

Andere / Lees verder