Verplichtingen van Seveso-inrichtingen

Seveso-inrichtingen worden volgens hun Seveso-status onderverdeeld in hogedrempelinrichtingen en lagedrempelinrichtingen. De aard van de verplichtingen die de regelgeving oplegt, hangt af van deze Seveso-status.

Hogedrempelinrichtingen moeten:

Wegens de verplichting tot het opmaken van een veiligheidsrapport (VR) worden hogedrempelinrichtingen ook VR-plichtige inrichtingen of VR-inrichtingen genoemd.

Lagedrempelinrichtingen  moeten:

Bepalen van de Seveso-status

De methode om de Seveso-status te bepalen vind je op de pagina Bepalen van de Seveso-status.

Contacteer ons

Team Externe Veiligheid
02 553 03 55 (bereikbaar op werkdagen van 8.30 tot 12.00 u. en van 13.00 tot 17.00 u.)