Verplichtingen milieuverificateur decretale milieuaudit

De milieuverificateur moet voldoen aan de verplichtingen die zijn opgesomd in artikel 34 van het VLAREL (algemene gebruikseisen).

Meer informatie over de retributie kan u hier vinden.

Contacteer ons

Team Erkenningen
Eerstelijnsvragen: 1700