Verordeningen

Stedenbouwkundige verordeningen zijn voorschriften die gelden op het hele grondgebied van de overheid die de verordening afvaardigt. Dit kan het gewest zijn, een provincie of een gemeente.

Vlaamse gewestelijke stedenbouwkundige verordeningen

Deze verordeningen gelden in het hele Vlaamse gewest.

Provinciale stedenbouwkundige verordeningen:

Informeer bij de provincie.

Gemeentelijke stedenbouwkundige verordeningen:

xlsx bestandOverzicht bij de administratie bekende gemeentelijke verordeningen (42 kB)

Meer informatie over het toepassingsgebied, de procedure en de opheffing van stedenbouwkundige verordeningen vind je hier.

Vragen over concrete dossiers?

Met vragen over concrete dossiers kan u terecht bij uw gemeente. Die is bevoegd voor de meeste vergunningsaanvragen en is het best geplaatst om uw dossier te beoordelen.