Verkavelingen met grondafstand. Vervalregeling onbebouwde percelen - Omzendbrief RO 2001/01

Deze omzendbrief moet te allen tijde worden gelezen in het licht van de sinds hun ontstaan gewijzigde regelgeving en/of structuren. 

OMZENDBRIEF RO 2001/01: Verkavelingen met grondafstand. Vervalregeling onbebouwde percelen 

 

ga naar het overzicht van omzendbrieven en handleidingen