Verhalen over eiwitshift in onze voeding

STAGEPLAATS

2000 getuigenissen verzamelen over eiwitshift in onze voeding verzamelen

Informatie over taakomschrijving, doelstellingen, verwachte resultaten

De stage kadert in de verwerkingsfase van het project 'Luisterende tafel'. In dit onderzoeksproject worden 1500 à 2000 verhalen verzameld van mensen over hun ervaringen met de 'eiwitshift' in hun voedingspatroon (de verhouding tussen dierlijke en plantaardige eiwitbronnen). Respondenten krijgen de vraag om een persoonlijk verhaal te schrijven op basis van hun eigen ervaringen. Het gaat niet om hun mening over de al dan niet zinvolheid/noodzaak van een eiwitshift in ons voedingspatroon. De stage-opdracht van de student bestaat erin deze veelheid aan verhalen mee te helpen analyseren en er conclusies uit te trekken. Hiertoe worden een aantal leesworkshops georganiseerd onder begeleiding van experten.

Aantal stageplaatsen

Er is ruimte voor 2 stagiairs die samen aan de opdracht werken.

Locatie

Het gros van de activiteiten kan thuis gebeuren. De student wordt wel verwacht te helpen bij de voorbereiding van de analyseworkshops en moet ook aan deze workshops deelnemen. Dit zijn een viertal bijeenkomsten in Brussel of in een Vlaams administratief centrum. Daarnaast kunnen nog een aantal overlegmomenten ter voorbereiding van de stage en met het oog op de rapportage georganiseerd worden.

Naam en contactgegevens van de stagementor

Kristof Rubens - kristof.rubens@vlaanderen.be - 0492 15 04 51

Periode

Oktober - december 2021

Geschatte werkbelasting

Er is ruimte voor de studenten om 3 weken voltijds bezig te zijn. Deze schatting laat tijd om zich in te werken in de thematiek van milieuverantwoorde voedingsconsumptie en de methodiek van het onderzoek.

Opleidingsniveau

Master

Opleiding (gevolgde richting)

Geen specifieke opleiding vereist.

Expertise (kennis, ervaring gelinkt aan thema van de thesis)

Affiniteit met duurzaamheid en milieuverantwoorde voedingsconsumptie is belangrijk. Er wordt verwacht dat de studenten hun eigen mening kunnen overstijgen om neutraal te kunnen omgaan met uiteenlopende getuigenissen.
Sterke schrijfvaardigheid is belangrijk.

Type rijbewijs gevraagd

/

Vereiste talenkennis

Nederlands