Vergunningsplicht, vrijstelling en melding - VCRO artikel 4.2.1 ; 4.2.2

 

Download het document:

pdf bestandVergunningsplicht - melding - vrijstelling (617 kB)

U vindt in het document informatie over vrijstelling, vergunningsplicht en melding bij:

 • verhuren van een kamer
 • plaatsen van afsluitingen
 • zonnepanelen
 • verhardingen
 • wijzigen van het uitzicht van een gevel
 • bijgebouwen
 • tuinpaden
 • tuinkantoor
 • complementaire functie
 • boomhut
 • kunstgras
 • jachtkansels in een bos
 • kunststoffen kappen in functie van de teelt
 • brievenbussen
 • functiewijziging van woning met restaurant/feestzaal naar gebedshuis en vergaderruimte
 • jeugdkampen
 • bestaande weg (geheel of gedeeltelijk wijzigen)
 • gebruikelijke aanhorigheden
 • opsplitsen van een bestaand bedrijfsgebouw
 • toepassingsvoorwaarde: afstand t.a.v. perceelsgrenzen
 • toepassingsvoorwaarde: straal t.a.v. de woning
 • waterpomp
 • meldingsaanvraag: bewijs
 • dichtmaken van een bestaand achtergevel (luifel)
 • het onderscheid tussen fysiek bouwvolume en bouwvolume
 • plaatsen van speeltoestellen
 • dichtmaken van een garage in de achtergevel
 • het plaatsen van een tuinkantoor en andere voor verblijf bestemde bijgebouwen
 • dienen in het kader van de meldingsplicht vroeger vergunde afzonderlijke bouwwerken meegeteld te worden in de 40m²
 • bijenkasten in natuurgebied
 • waterdoorlatende verhardingen (grasdallen, grindweg)
 • bijgebouw in overstromingsgebied
 • winterrassen
 • toog/podium
 • micropaal
 • het wijzigen van een dak in een intensief groendak
 • het wijzigen van het aantal assistentiewoningen
 • herorganisatie van sportterreinen
 • padel / padelterrein / padelveld
 • kiezelverharding

Vragen over concrete dossiers?

Met vragen over concrete dossiers kan u terecht bij uw gemeente. Die is bevoegd voor de meeste vergunningsaanvragen en is het best geplaatst om uw dossier te beoordelen.