Ventileren: wat en waarom?

Wat?

Ventileren is voortdurend verversen van lucht in je woning.

 • Toevoer van zuurstofrijke, verse buitenlucht via ventilatieroosters in ramen of muren, of via een ventilator.
 • Doorstroming van de lucht via trappenhal/gang, via roosters in binnendeuren, muren of openingen onder deuren.
 • Afvoer van vochtige en vervuilde lucht uit natte ruimtes via een verticaal afvoerkanaal of een ventilator

Verluchten is ramen en/of deuren wijd openzetten.

 • Verversen van een grote hoeveelheid lucht.
 • Vult permanente ventilatie aan als die niet volstaat:
  • bij en na gebruik van verven, lijmen of andere producten die schadelijke stoffen vrijgeven
  • na plaatsing van nieuwe meubels
  • na baden, douchen of een nacht slapen
  • wanneer er veel mensen in huis zijn

Waarom?

Ventileren en verluchten is gezond

Ventileren en verluchten zorgt voor een gezonde binnenlucht. Zo vermijd je de opstapeling van CO2, vocht en schadelijke stoffen die tot gezondheidsklachten kunnen leiden.

 • Je vermijdt dat schimmels en huisstofmijt vrij spel krijgen door vochtopstapeling en allergieën en astma veroorzaken.
 • Je vermijdt klachten als hoofdpijn, allergie, astma… die het gevolg kunnen zijn van opstapeling van schadelijke stoffen die vrij kunnen komen uit materialen en producten.
 • Je vermijdt hoofdpijn of een onwel gevoel door te veel CO2 in de lucht.
 • Je vermijdt het risico op CO-vergiftiging door een te kort aan zuurstof in ruimtes met open verbrandingstoestellen en slechte afvoer van rookgassen.

Let op:

Luchtzuiveraars werken enkel op het stofgehalte maar regelen het vocht- en zuurstofgehalte in de lucht niet.

Meer informatie

Contacteer ons

Team omgeving en gezondheid