Ventilatiesystemen


Volledig natuurlijke ventilatie (systeem A)

Systeem A heeft een natuurlijke luchttoevoer en –afvoer.

 • Buitenlucht komt binnen in droge ruimtes via ventilatieroosters in ramen of muren.
 • Lucht stroomt door de kamers via roosters in binnendeuren of –muren of via openingen onder deuren.
 • Vervuilde en vochtige lucht wordt afgevoerd uit de natte ruimte via verticale afvoerkanalen met regelbare roosters.

Voordelen

 • goedkoop
 • weinig onderhoud
 • eenvoudige installatie

Nadelen

 • beperkt regelbaar
 • geluidshinder van buiten
 • minst energiezuinig

 

Volledig mechanische ventilatie (systeem D)

Dit systeem gebruikt twee elektrische ventilatoren:

 1. aanvoer van verse lucht in droge ruimtes zoals de woonkamer of slaapkamer
 2. afvoer van vervuilde lucht in natte ruimtes zoals de keuken of badkamer

De doorstroming van de lucht gebeurt via roosters in binnenmuren of – deuren via openingen onder deuren.

Voordelen

 • De mogelijkheid tot warmteterugwinning: Bij het ventileren wordt de warmere afgevoerde lucht via een warmtewisselaar die de toegevoerde koudere lucht voorverwarmt.
 • De mogelijkheid tot een balansventilatie: Bij het ventileren wordt evenveel verse buitenlucht in de woning gebracht als er vervuilde lucht uit de woning wordt afgevoerd. De luchtstromen zijn in balans waardoor wat het systeem energiezuiniger maakt.
 • Er kunnen o.a. filters tegen pollen worden geïnstalleerd.
 • Het systeem heeft geen last van de weersomstandigheden en levert onafhankelijk van het weer het juiste debiet. Een systeem A of C zal bij wind of koude mogelijk teveel lucht binnenlaten.

Nadelen

 • Energieverbruik door de ventilatoren
 • Vraagt meer onderhoud dan systeem A,B & C
 • Mogelijke geluidshinder

Vraaggestuurde ventilatie (optie)

 • Reageert automatisch op de ventilatiebehoefte
 • Sensoren meten het CO2 –gehalte in de binnenlucht: meer ventilatie bij meer CO2 en minder ventilatie bij minder CO2
 • Sensoren meten het vochtgehalte

 

Gemengd systeem (systeem B)

Systeem B wordt in praktijk zelden toegepast

 • Toevoer is mechanisch
 • Afvoer is natuurlijk

 

Gemengd systeem (systeem C)

 • Toevoer is natuurlijk en gebeurt via een toevoerroosters in ramen of muren
 • Afvoer is mechanisch en gebeurt via een elektrische ventilator

Voordelen

 • Goedkoper dan systeem D
 • Zorgt in verschillende weersomstandigheden voor een betere ventilatie t.o.v. systeem A.

Nadelen

 • Duurder dan systeem A
 • Ventilator verbruikt energie

Vraaggestuurde ventilatie (optie)

 • Reageert automatisch op de ventilatiebehoefte
 • Sensoren meten het CO2 –gehalte in de binnenlucht: meer ventilatie bij meer CO2 en minder ventilatie bij minder CO2

Contacteer ons

Team omgeving en gezondheid

Ventilatieroosters & mechanische ventilatie: plaatsing, gebruik en onderhoud

Plaatsing van ventilatieroosters en mechanische systemen. Gebruik en onderhoud.

Folder gezond ventileren

In deze folder vindt u tips voor keuze en onderhoud van ventilatiesystemen:

pdf bestandGeniet van gezonde lucht.pdf (1.08 MB)