Veelgestelde vragen over zendantennes en metingen

 

Kan ik de straling van gsm- of andere antennes laten meten?

U kan een stralingsmeting aanvragen. De afdeling Handhaving bekijkt dan uw aanvraag en kan vervolgens een meting uitvoeren. U kan geen meting aanvragen voor andere personen, voor scholen of bedrijven zonder dat die hiervoor goedkeuring hebben gegeven (best vragen die zelf de meting aan). Als u te ver van een zendantenne woont, is het ook niet nodig om de straling te meten. De elektromagnetische straling vermindert heel snel met de afstand. Als u 10 meter verder weg gaat staan van een antenne, vermindert de straling met een factor 100. Daarom is het vanaf een bepaalde afstand van een zendantenne niet meer nodig om een meting te doen. Berekeningen en metingen tonen aan dat vanaf 150 meter van een zendantenne de norm niet meer overschreden kan worden. Dat wil zeggen dat een meting dan niet meer nodig is. U kan de zendantennes in uw buurt opzoeken via deze kaart.

Kan ik zelf een toestel kopen om straling te meten?

U kan zo’n toestel zelf aankopen. Goede toestellen zijn wel erg duur, reken op meerdere duizenden euro’s voor een kwalitatief toestel. Het is ook belangrijk dat u voldoende kennis hebt om zo’n toestel op de goede manier te gebruiken.

Controleert iemand of antennes niet te veel stralen?

Het toezicht wordt uitgeoefend door de Afdeling Handhaving van het Departement Omgeving. De milieu-inspectie voert metingen uit om te controleren dat er niet te veel straling in de omgeving terecht komt.

Kan ik te weten komen of er al gemeten werd in onze buurt?

Die gegevens zijn niet publiek omdat de resultaten met adresgegevens van deze metingen vallen onder de privacy.

Tot op welke afstand van een gsm-antenne is een meting nodig?

Een meting is niet nodig als de afstand tot de antenne groter is dan 150 meter. De elektromagnetische straling van vast opgestelde zendantennes vermindert heel snel met de afstand. Als u 10 meter verder weg gaat staan van een antenne, vermindert de straling met een factor 100. Daarom is het vanaf een bepaalde afstand van een zendantenne niet meer nodig om een controlemeting te doen. De straling is dan zo laag dat de norm niet meer overschreden kan worden. Berekeningen en metingen tonen aan dat vanaf 150 meter van een zendantenne de norm niet meer kan overschreden worden. Dat wil zeggen dat een meting dan niet meer nodig is. U kan via deze kaart opzoeken of er gsm-antennes in uw buurt staan.

Meten jullie ook de straling van andere antennes?

U kan ook een meting aanvragen als u de buurt woont van andere antennes zoals antennes voor tv, radio, radars en radioamateurs. De Afdeling Handhaving beoordeelt deze aanvragen en kan een meting uitvoeren.

 

Contacteer ons

Team Omgeving en gezondheid

De WiCa Groep van de Universiteit Gent ontwikkelde de ‘Indoor Wireless Exposure Calculator’ (IWEC).

Ga naar de calculator.