Veelgestelde vragen over zendantennes en gezondheid

 

Wat is de SAR-waarde van een gsm-toestel?

De SAR-waarde van een gsm-toestel of specific absorption rate geeft aan hoeveel energie het toestel maximaal kan afgeven aan het lichaam. SAR is een maat voor de energie die elektromagnetische golven aan het lichaam afgeven. Hoe hoger de SAR, hoe meer energie wordt afgegeven aan het lichaam. Europa legt op dat gsm-toestellen niet meer dan 2 W/kg mogen uitzenden. Toch is het niet zo dat een gsm-toestel met een hoge SAR-waarde sowieso meer energie afgeeft. Het zendvermogen dat een gsm-toestel nodig heeft is afhankelijk van hoeveel moeite het toestel moet doen om een zendantenne te bereiken. Hoe beter de ontvangst, hoe lager de SAR.

Hoe moeten we een SAR-waarde interpreteren? 

De SAR-waarde zorgt ervoor dat een gebruiker van een gsm-toestel beschermd is tegen schadelijke gezondheidseffecten. Voor gsm-toestellen is er een Europese richtlijn (R&TTE-richtlijn 1999/5/EG) van toepassing. Die zorgt voor het vermijden van storingen en beschermt de gezondheid en veiligheid van de gebruiker en andere personen. Die richtlijn zegt dat de SAR-waarde van gsm-toestellen niet hoger mag zijn dan 2 Watt per kg en geeft dus aan hoeveel straling er maximaal in je lichaam mag terechtkomen. De SAR-waarde is gebaseerd op het vermijden van gezondheidseffecten die kunnen optreden als je lichaam te sterk opwarmt door elektromagnetische straling omdat de meeste wetenschappers zeggen dat mogelijke andere effecten niet bewezen zijn. 

Waar kan ik de SAR-waarde van een gsm-toestel vinden? 

U vindt de SAR-waarde in de handleiding van uw gsm of op de website van de producent. Sommige producenten geven enkel aan dat het toestel voldoet aan de verplichte SAR van 2 W/kg. De SAR-waarden kan u ook vinden op www.sarvalues.com. De SAR-waarde van een gsm-toestel geeft aan hoeveel straling het toestel maximaal kan afgeven aan het lichaam. Toch is het niet zo dat een gsm-toestel met een hoge SAR-waarde sowieso meer straling afgeeft. Het vermogen van een gsm-toestel is afhankelijk van hoeveel moeite het toestel moet doen om een zendantenne te bereiken. Hoe beter uw ontvangst, hoe lager de SAR.

Zijn DECT-telefoons ongezond?

De meeste wetenschappers zijn van mening dat er op dit moment geen wetenschappelijk onderbouwde aanwijzingen zijn dat DECT-telefoons ongezond zijn. 

Gaat de straling van een DECT-telefoon door muren?

De straling van een DECT telefoon gaat gedeeltelijk door muren. Een DECT-telefoon bestaat uit een basisstation en een draagbaar toestel die met elkaar communiceren door middel van elektromagnetische straling. Die straling heeft een beperkt bereik (enkele tientallen meters). Een stenen muur vermindert de straling met ongeveer de helft, een betonnen muur vermindert de straling met een factor 10. Daarom is de blootstelling als gevolg van een DECT-toestel van bijvoorbeeld de buren erg laag.

Kan ik de straling van zendantennes afschermen?

In de handel vindt u allerhande producten om de straling van zendantennes af te schermen zoals speciale verf, behangpapier en folies. Over de effectiviteit van die afscherming hebben wij geen gegevens. Een gsm-toestel dat binnen zo'n afgeschermde ruimte wordt gebruikt, zendt altijd op vol vermogen uit, wat voor een hogere blootstelling kan zorgen. U kunt ook allerlei gadgets vinden om aan te brengen op uw gsm. Daarvan is de effectiviteit niet bewezen, meestal zorgen die gadgets ervoor dat het toestel harder moet stralen om te communiceren met de mast.

Geven smartphones meer straling?

Wij hebben hierover geen informatie. Alle gsm-toestellen, dus ook smartphones, moeten voldoen aan de Europese R&TTE-richtlijn 1999/5/EG. Die richtlijn legt vereisten vast om storingen te voorkomen en de gezondheid en de veiligheid van de gebruiker en van andere personen te beschermen. De producent moet aantonen dat zijn producten voldoen aan de vereisten ter bescherming van de gezondheid. De stralingsabsorptiewaarde (SAR) mag niet groter zijn dan 2 W/kg.  

Geeft een gsm-toestel ook straling af als ik niet bel?

Als een gsm volledig uitgeschakeld is, dan zendt het geen straling uit. In stand-by zendt het toestel nu en dan een signaal uit om zijn positie te laten weten aan het netwerk.

Kan ik mijn blootstelling tijdens het bellen verminderen?

U kunt uw blootstelling aan straling verminderen door volgende tips toe te passen:

  • Beperk uw beltijd
  • Gebruik een oortje
  • Stuur berichten in plaats van te bellen
  • Bel bij voorkeur op plaatsen met een goede ontvangst

Is de straling van de zendantenne van een radioamateur ongezond?

Er zijn geen wetenschappelijk onderbouwde aanwijzingen dat straling van draadloze communicatie bij de huidige normen de gezondheid schaadt. De installaties van radioamateurs moeten voldoen aan de cumulatieve norm. Als u twijfelt of de zendantennes in uw buurt voldoen aan de norm, dan kunt u een meting aanvragen.

Contacteer ons

Team Omgeving en gezondheid

Woont u dichter dan 150 meter bij een  zendantenne, dan kan u een stralingsmeting aanvragen.