Veelgestelde vragen over zendantennes en conformiteitsattesten

Wie moet een conformiteitsattest aanvragen?

Antenne-eigenaren die een nieuwe antenne willen oprichten of een bestaande antenne wijzigen, moeten een conformiteitsattest aanvragen. De regelgeving is van toepassing op zendantennes die gebruik maken van elektromagnetische straling tussen 10 MHz en 10 GHz. Dit zijn antennes voor oa. tv, radio, gsm, draadloos internet in steden, radarinstallaties voor regelen van het luchtverkeer en installaties van leger. Antenne-eigenaren van deze antennes moeten een conformiteitsattest aanvragen voor de in gebruik name van een nieuwe antenne of bij wijzigingen aan een bestaande antenne. Er zijn een aantal uitzonderingen (zie volgende vraag).

Is een conformiteitsattest altijd nodig?

Een conformiteitsattest is niet nodig in volgende gevallen (ze moeten wel voldoen aan de norm) :

  • voor een tijdelijke zendantenne die minder dan 2 weken wordt opgesteld
  • antennes die minder dan 175 uur per jaar uitzenden
  • als het gemiddeld effectief zendvermogen lager is dan 2 W (Watt). Hiermee bedoelen we het effectief uitgestraald vermogen of ERP; het gemiddelde vermogen over een willekeurige periode van zes minuten dat aan de zendantenne wordt geleverd, vermenigvuldigd met de maximale antennewinst ten opzichte van een standaarddipoolzendantenne.
  • als het gemiddeld effectief vermogen hoger is dan 2 W, maar lager dan 20 W en er niemand in de veiligheidszone kan komen  
  • als de zendantenne niet werkt met een frequentie tussen 10 MHz en 10 GHz
  • voor mobiele antennes (draagbaar of eenvoudig verplaatsbaar, bv. een gsm-toestel) - die moeten voldoen aan de productnormering

Hoe kan ik een conformiteitsattest aanvragen?

U kan een conformiteitsattest aanvragen via een online toepassing.  Hiervoor neemt u best contact op met het team Omgeving & Gezondheid (zie onderaan voor contactgegevens).

Hoeveel moet ik betalen voor de aanvraag van een conformiteitsattest?

De kostprijs voor de aanvraag van een conformiteitsattest is voor gsm-operatoren en operatoren voor draadloos internet 248,75 euro. Radiozenders, tv-zenders, ... betalen voor de aanvraag 93,28 euro. De kostprijs is afhankelijk van de index.

Wie beoordeelt de technische dossiers?

De beoordeling gebeurt door het Vlaams Planbureau voor Omgeving. Als het dossier in orde is, bezorgt de Vlaamse overheid het conformiteitsattest  aan de antenne-eigenaar. Tegelijk ontvangt ook de gemeente waar de antenne gelegen is het conformiteitsattest.  

Geldt het attest of ontvangstbewijs van de vroegere federale wetgeving ook als conformiteitsattest?

Een attest of ontvangstbewijs van de vroegere federale wetgeving geldt ook onder de nieuwe wetgeving. Er zijn wel een aantal uitzonderingen:

  • Voor gsm-antennes is de nieuwe Vlaamse wetgeving strenger omdat er een bijkomende norm per antenne wordt opgelegd. Oude attesten of ontvangstbewijzen moeten daarom op termijn vervangen worden door nieuwe. Voor eind 2015 moeten de operatoren een conformiteitsattest kunnen voorleggen dat aantoont dat de antennes ook voldoen aan de nieuwe norm per antenne. Alle antennes moet wel eind 2012 al voldoen aan de nieuwe norm per antenne.
  • Voor ander antennes (tv, radio, radar, ...) blijven de attesten gelden op voorwaarde dat er niets wijzigt aan de antennes of aan de omgeving. Voor radioamateurs blijven attesten of ontvangstbewijzen die al ontvangen werden voor het Vlaamse besluit gelden. Antenne-eigenaars die nog geen attest of ontvangstbewijs hadden of waarvan het dossier nog niet verwerkt was voor het Vlaams besluit van toepassing werd (13/01/11), moeten een conformiteitsattest aanvragen voor eind 2011.

Contacteer ons

Team omgeving en gezondheid