Veelgestelde vragen over de roetfilter en de milieu-aspecten

Is een dieselwagen met een roetfilter net zo 'proper' als een benzinewagen?

Qua uitstoot van roetdeeltjes is een dieselauto met een goede roetfilter vergelijkbaar met een moderne benzine-auto. De uitstoot van stikstofoxiden (NOx) is echter tot 10 maal hoger. Ook voor dieselmotoren worden nu katalysatoren ontwikkeld waarmee de uitstoot van NOx drastisch kan worden beperkt. Grootschalige toepassing van zulke katalysatoren laat nog wel enkele jaren op zich wachten. Voorlopig is een dieselauto dus nog niet 'net zo schoon' als een benzine-auto. Dieselauto's hebben daarentegen wel het voordeel van een 10 à 20 procent lagere uitstoot van CO2, een gas die het broeikaseffect versterkt. Dat is weliswaar onvoldoende om het klimaatprobleem geheel op te lossen maar, ook de kleine beetjes helpen.

Indien je vooral korte afstanden aflegt of aan lagere snelheid rijdt (minder dan 70 km/u), is het aangeraden een benzinewagen te kiezen. De meerkost van een dieselwagen weegt in dat geval niet op tegen de lagere brandstofkosten. Bovendien stoot een benzinevoertuig geen fijn stof uit en veel minder NOx. Je hebt dus geen roetfilter en andere technieken nodig om de uitlaatgassen te reinigen. Een driewegkatalysator, die al sinds 1993 in elke benzinewagen wordt ingebouwd zorgt er voor dat de moderne benzinewagen weinig verontreinigende stoffen uitstoot.
Wil je weten hoe milieuvriendelijk jouw wagen is, neem dan een kijkje op de website www.ecoscore.be.

Hoe schadelijk zijn (diesel)uitlaatgassen?

Schattingen over het aantal mensen die voortijdig sterven door de vervuilde lucht die ze inademen kennen weliswaar een grote onzekerheid, maar vooral de voortijdige sterfte die geassocieerd wordt met kortetermijnblootstelling is in onderzoek over de hele wereld herhaaldelijk aangetoond. Daarnaast leidt luchtverontreiniging tot meer gezondheidsklachten bij mensen met luchtwegaandoeningen. In die luchtverontreiniging speelt het verkeer een grote rol, en binnen dat verkeer de auto's (en vrachtauto's) met dieselmotor. De uitlaatgassen van moderne dieselauto's bevatten in vergelijking met benzineauto's veel meer stikstofoxiden (NOx) en fijn stof (roet). Binnen het fijn stof zijn het vooral de allerkleinste deeltjes die diep in de luchtwegen kunnen doordringen, en daar worden opgenomen in het bloed, waardoor zij behalve in de luchtwegen in het hele lichaam schade kunnen aanrichten. Die schade bestaat uit een verminderde longfunctie, allerlei hart- en vaatziekten en een toename van de kans op verschillende vormen van kanker.

Nog vragen?

Contacteer ons