Veelgestelde vragen over de installatie van roetfilters, garantie en de keuring van de wagen

Zijn er in België roetfilters te krijgen?

Ja, maar elke filter die in België wordt geplaatst dient een validatieverslag te hebben, uitgereikt door de federale overheid. De Belgische typegoedkeuringseisen voor roetfilters zijn vastlegt in de federale omzendbrief. Gaandeweg worden de validatieverslagen toegekend. Het is alleszins zo dat elke roetfilter die een certificaat heeft dat is uitgereikt door RDW uit Nederland of KBA uit Duitsland automatisch ook een Belgisch validatienummer zal krijgen. Is er voor uw wagen een geschikte roetfilter met certificaat uit Nederland of Duitsland, dan mag u er dus zeker van zijn dat deze in België mogen geïnstalleerd worden. Het validatieverslag kan u steeds achteraf doorsturen.
Meer informatie over de Belgische validatieverslagen is te bekomen bij:

Departement Mobiliteit & Openbare Werken
Vlaams Huis voor de verkeersveiligheid
Team homologatie
homologatie.voertuigen@mow.vlaanderen.be

In de mail moet het volgende staan :  je contactgegevens , over welk voertuig het gaat en ook de info rond de retrofit filter.

 

Wie moet de roetfilter installeren?

Aan de installatie van de roetfilter zijn geen voorwaarden verbonden, noch wat erkenning betreft, noch wat vestigingsplaats betreft. De roetfilter is vergezeld van een handleiding die toelaat de installatie vrij eenvoudig uit te voeren. U mag dat zelf doen, of u laat dit doen door uw garagist. Diegene die de installatie uitvoert dient het montage-attest, meegeleverd met de roetfilter, in te vullen.

Welke rol speelt de autokeuring?

Als de roetfilter wordt geïnstalleerd vult de garagist of uzelf een montage-attest in . Dit document wordt meegeleverd met de roetfilter. Voorbeeld van een montage-attest (30 kB) De garagist of uzelf laat dit document afstempelen bij de autokeuring. U kan dit meteen na de installatie doen of u kan hiermee wachten tot de volgende periodieke keuring van uw wagen. Indien u meteen na de installatie van de roetfilter gaat, wordt ook enkel de montage van de roetfilter nagekeken. Het voertuig zelf ondergaat dus geen extra keuring. De controle van de montage van de roetfilter kost u 7,8 € extra als u deze laat uitvoeren bij de periodieke keuring. Laat u de installatie afzonderlijk nakijken, dan kost het u 20 €. U mag deze kosten indienen bij uw premieaanvraag.
Een persoon die zijn voertuig met een door de RDW (Rijksdienst voor Wegverkeer) gecertificeerd roetfilter in Nederland laat uitrusten, wordt eveneens door de keuring goedgekeurd. Deze moet wel het montage attest van het deeltjesverminderingssysteem door de Nederlandse uitvoerder laten invullen.
Dit document moet aan het keuringscentrum worden voorgelegd.

Kan ik problemen krijgen bij de autokeuring als ik een roetfilter op mijn wagen laat plaatsen?

Nee, je krijgt geen problemen bij de autokeuring. Bij de periodieke of niet-periodieke technische keuring van het voertuig in een autokeuringscentrum, moeten de inspecteurs van dit centrum de aanwezigheid en montage van het deeltjesverminderingssysteem controleren en er melding van maken op het keuringsbewijs met vermelding van alle gegevens.
Het montage-attest, met stempel van de autokeuring, maakt deel uit van de boorddocumenten van uw wagen. U moet het bij elke periodieke inspectie van uw voertuig kunnen voorleggen. Zo weet de autokeuring dat er een roetfilter is geïnstalleerd. Aan de periodieke keuring van uw voertuig zelf verandert er niets. Voorbeeld van een montage-attest (30 kB). Naast het motage-attest is het belangrijk dat de vier laatste cijfers van het chassisnummer op de roetfilter zijn gegraveerd. Zo kan de voertuiginspectie nagaan dat de roetfilter bij het voertuig hoort. 

Vervalt de garantie van het voertuig na inbouw van een roetfilter?

De Vlaamse overheid subsidieert alleen roetfilters waarvan de kwaliteit gewaarborgd is door een technische typegoedkeuring. Als er een roetfilter met een typegoedkeuring wordt gemonteerd, dan mag worden aangenomen dat de fabrikant van het filter met alle technische en typegoedkeuringseisen van de auto rekening heeft gehouden. Er zijn geen redenen om te denken dat de roetfilter defecten aan de motor of het uitlaatgassysteem zal veroorzaken. De roetfilter krijgt immers een typegoedkeuring voor bepaalde types van wagens. De werking van de roetfilter op dat type wagen wordt dus goedgekeurd. Voor elk ander type wagen wordt een aparte typegoedkeuring van de roetfilter aangevraagd.
Mocht er na inbouw van het filter toch een gebrek aan het voertuig zijn, dan zal de autoproducent/dealer het gebrek aan het voertuig vrijwel altijd moeten vergoeden. Tenzij de autoproducent/dealer duidelijk kan aantonen dat het gebrek door de roetfilter wordt veroorzaakt, dan zal de filterfabrikant en/of de inbouwer verantwoordelijk zijn voor de kosten.

Nog vragen?

Contacteer ons

Team lucht
02 553 11 20