Veelgestelde vragen: adviesverlening

Ik vind enkele adviesinstanties niet terug in de lijst van adviesverleners.

Antwoord:

Vaak gaat het om een afdeling of dienst die onder een overkoepelende organisatie valt. Die organisatie zal wel in de lijst van adviesverleners staan en stuurt het op haar beurt door naar de correcte dienst. Enkele voorbeelden:

 • FOD Mobiliteit en Vervoer - Directoraat generaal Luchtvaart' 
  Verstuur uw adviesvraag naar 'Federale Overheidsdienst Mobiliteit en Vervoer’.
 • Polders van... 
  Verstuur uw adviesvraag naar 'Polders en Wateringen VVPW'. 
  Als u als plannende overheid nog bijkomend advies vraagt aan een individuele watergebonden vzw, dan laadt u het advies op als 'ad hoc advies' in het DSI-loket.
 • Dienst veiligheidsrapportage
  Verstuur uw adviesvraag naar Departement Omgeving.
 • GECORO / PROCORO
  Gemeenten en provincies kunnen een apart (generiek) mailadres instellen voor GECORO of PROCORO. Als u dit niet terugvindt in de lijst van adviesverleners, verstuur dan uw adviesvraag naar de gemeente / provincie met als onderwerp 'adviesvraag voor GECORO/PROCORO'.

Hoe kan ik een adviesperiode verlengen?

Antwoord:

Wanneer een adviesperiode moet verlengd worden, verstuurt u op de voorlaatste dag van de adviesperiode een bijkomende adviesvraag naar alle adviesinstanties. Bijvoorbeeld: loopt de adviesperiode tot en met 27 mei, dan kan u deze periode verlengen door een bijkomende adviesvraag te versturen op 25 mei.  Als u documenten aan het dossier wil toevoegen, start u een bijkomende fase met nieuwe adviesperiode.

Kan ik een adviesvraag uitsturen voor dossiers van het type Verordening?

Antwoord:

Ja, dit is mogelijk. Kies hiervoor bij het aanmaken van een nieuw dossier voor de procedure 'stedenbouwkundige verordening - definitief vanaf 30/12/2017'. Je kan dan de fase 'voorlopige vaststelling' aanmaken en een adviesvraag uitsturen van zodra verplichte geodata en dossierstukken zijn opgeladen en gepubliceerd.

Moet er nog een aangetekende zending gebeuren bij besluit tot definitieve vaststelling van een plan?

Antwoord:

Wanneer een planopmakende overheid een hogere overheid op de hoogte wilde stellen van een besluit tot definitieve vaststelling van een plan, gebeurde dat telkens via aangetekende zending. Zo staat het ook omschreven in de Codex. Met de komst van het DSI-loket dringt een aanpassing aan de codex zich op, aangezien DSI nog geen erkend platform is voor het verzenden van aangetekende zendingen. In de praktijk volstaat het dat lokale besturen een aangetekende brief versturen met de vermelding dat het dossier in DSI werd opgenomen.

Er is geen termijn vastgelegd waarbinnen een fase 'definitieve vaststelling' moet opgeladen worden. Er moet ergens een officieel starttijdstip gegeven worden aan de schorsingstermijn en daarvoor dient dan de aangetekende zending.

Hoe moet er worden omgegaan met eventuele fouten in een adviesvraag?

Antwoord: 

De enige fouten die in principe kunnen voorkomen zijn het vergeten van één of meerdere adviesinstanties en het achteraf wijzigen van de locatie en het tijdstip van de plenaire vergadering. Adviesinstanties kunnen toegevoegd en verwijderd worden tot twee dagen voor de start van de adviesperiode. De locatie en het tijdstip van de plenaire vergadering kunnen altijd aangepast worden. 

Hoe moet er worden omgegaan met aanpassingen en/of aanvullingen van dossierstukken tijdens een lopende adviesperiode?

Antwoord:

Wanneer een adviesvraag wordt verzonden, gaat het dossier in principe ‘op slot’ en kunnen er geen bijkomende dossierstukken meer worden opgeladen. Indien er toch nog wijzigingen nodig zijn,  dan zijn er twee scenario's mogelijk:

 1. Er werd nog geen advies opgeladen > de plannende overheid kan de adviesvraag en dossierstukken verwijderen en vervolgens opnieuw opladen.
 2. Er werd al een advies opgeladen > de plannende overheid neemt contact op met de adviesinstantie die al een advies heeft uitgebracht. Enkel de adviesinstantie kan haar advies verwijderen.