Van Europees certificaat naar Vlaamse erkenning

Procedure

Alvorens te mogen werken in het Vlaamse Gewest, moeten technici en bedrijven die buiten het Vlaamse Gewest een ‘Europees certificaat’ (bv. een registratie als koeltechnisch bedrijf in het Brussels Hoofdstedelijk Gewest of een F-gassen diploma in Nederland) behaald hebben, zich eerst aanmelden bij de Vlaamse overheid. Ook technici en bedrijven die in het Vlaamse Gewest een 'Europees certificaat' behaald hebben maar nog niet in orde zijn met de Vlaamse erkenning, moeten zich eerst aanmelden.

Het aanmelden van technici en bedrijven kan via het online loket van het Departement Omgeving

Hierbij worden de volgende gegevens en documenten toegevoegd:

 • identificatiegegegevens:
  • in geval van een technicus:
   • de voor- en achternaam
   • het rijksregisternummer of bisnummer als u niet over een rijksregisternummer beschikt.  Het bisnummer is een uniek identificatienummer voor niet-Belgen. Het bestaat uit 11 cijfers zoals het rijksregisternummer. Niet-Belgen die bij een Belgische werkgever werken of in België wonen, krijgen automatisch een bisnummer. Als u geen bisnummer heeft, kan u dit aanvragen via een afspraak op een registratiekantoor. Zie https://www.vlaanderen.be/aanmelden-bij-de-overheid-mijn-digitale-sleutels/digitale-sleutels-voor-niet-belgen.  

   • het ondernemingsnummer volgens de Kruispuntbank van Ondernemingen als het bedrijf hierover beschikt of het adres van de maatschappelijke zetel indien het bedrijf niet over een ondernemingsnummer beschikt
   • het telefoonnummer en e-mailadres van de technicus
  • in geval van een koeltechnisch bedrijf of bedrijf brandbeveiligingsapparatuur:
   • de naam van het bedrijf
   • het ondernemingsnummer volgens de Kruispuntbank van Ondernemingen als het bedrijf hierover beschikt of het adres van de maatschappelijke zetel en het btw-nummer als het bedrijf niet over een ondernemingsnummer beschikt
   • het telefoonnummer en e-mailadres van het bedrijf
   • een overzicht van de erkende koeltechnici die in dienst zijn, inclusief een kopie van hun Vlaamse erkenning
 • een kopie van het certificaat in het Nederlands, Frans, Duits of Engels

Een erkend koeltechnicus moet 5-jaarlijks slagen voor een actualisatie-examen in een erkend opleidingscentrum. Indien bij aanmelding het voorgelegde certificaat ouder is dan 5 jaar, zal hij onmiddellijk moeten slagen voor het actualisatie-examen indien hij de Vlaamse erkenning wenst te bekomen. Een examen, gelijkwaardig aan het Vlaamse actualisatie-examen, kan aanvaard worden.

De erkenning gaat in op de datum waarop al deze gegevens aan de overheid bezorgd werden. De persoon of het bedrijf ontvangt een erkenningsbewijs en de naam wordt opgenomen in de lijst met erkende personen, respectievelijk bedrijven op de pagina met de lijsten met erkende technici en bedrijven.

Contacteer ons

Team Erkenningen
1700 (bereikbaar op werkdagen tussen 9.00 en 19.00 u.)