Vacature: procesbegeleider bij Duurzaam Educatiepunt

Wil je met educatie graag het verschil maken om een duurzame samenleving mee vorm te geven? Wil je deel uitmaken van Duurzaam Educatiepunt en samen ondersteunend aanbod uitwerken op maat van noden van de educatieve sector? Ben je vastbenoemd leerkracht in het leerplichtonderwijs of ben je werknemer in het hoger onderwijs? Dan zijn wij naar jou op zoek!

Als procesbegeleider voer je concrete acties uit om duurzaamheidseducatie te bevorderen in het formeel onderwijs of in de sector van natuur- en milieu- en duurzaamheidseducatie. Je zet hierbij professionaliseringsinitiatieven op die zich richten naar leerkrachten, docenten, educatoren en/of directies. Daarbij ga je vaak in nauw overleg met (intermediaire) partners in het werkveld zoals koepels, uitgeverijen, educatieve verenigingen, agentschappen binnen de Vlaamse overheid, …. Je ontwikkelt dienstverlening die de doelgroep structureel kan ondersteunen. Dat kan bv. gaan om online informatie, publicaties, workshops, webinars of netwerkmomenten.

Je werkt binnen Duurzaam Educatiepunt in een tof team van gedreven ambtenaren en enthousiaste gedetacheerde leerkrachten.