Universitair Ziekenhuis Antwerpen (UZA)

 Locatie:

  • Wilrijkstraat 10, 2650 Edegem

Biodiverse maatregelen: 

  • Aanleg gemengd bos: Acer campestre, Amelanchier canadensis, Carpinus betulus, Crataegus monogyna, Malus floribunda, Prunus avium, Prunus spinose, Quercus robur, Fagus sylvatica, Rhamnus frangula, Ligustrum ovalifolium en Salix
  • Aanleg waterpartij: Iris pseudacorus, waterviolier, waterpest en waterranonkel

Schatting oppervlakte

•    Oppervlakte: 2000m² bos en 800m² waterpartijen

Partners

•    Aanleg en onderhoud in eigen beheer 
 

DSCN1271_827pix.jpg
DSCN1291_827pix.jpg
DSCN1316_827pix.jpg
DSCN1305_827pix.jpg
daktuin-uza_827pix.jpg
DSCN1312_827pix.jpg
DSCN1304_827pix.jpg
DSCN1285_827pix.jpg
DSCN1282_827pix.jpg
DSCN1308_827pix.jpg
DSCN1302_827pix.jpg

Goede praktijkvoorbeelden

Contacteer ons

Afdeling Partnerschappen met Besturen en Maatschappij