Uitbreiding zorgwonen in voorbereiding

  • 8 december 2020

Op 27 november 2020 zette de Vlaamse Regering de eerste stap richting wijziging van de regelgeving zorgwonen. De wijziging van de VCRO die de mogelijkheden om een zorgwoning te melden verruimt, werd voor de eerste keer principieel goedgekeurd.

Concreet zal de definitie “zorgwonen” (Art. 4.1.1 18°) beperkt worden tot de sociale voorwaarden (1 ondergeschikte woning, doelgroep, 1 eigenaar). De ruimtelijke voorwaarden opdat slechts een melding nodig is, worden opgenomen in een sterk verruimd artikel 4.2.4 m.b.t. de meldingsplicht.

Naast inpandige zorgwoningen zal ook de creatie van een zorgwoning in een bestaand, hoofdzakelijk vergund vrijstaand bijgebouw of in een tijdelijke, verplaatsbare constructie in de nabijheid van de hoofdwoning onder bepaalde voorwaarden meldingsplichtig worden.
Over dit voorontwerp van wijzigingsdecreet wordt het advies ingewonnen van de SARO. Ook wordt overlegd met de VVSG, het Agentschap Wonen-Vlaanderen, het Departement Welzijn, Volksgezondheid en Gezin en de FOD Binnenlandse Zaken.