Uitbreiding Essers

Waar: Genk

Wat: Uitbreiding transportbedrijf Essers

Ha: 12

Ligging: 

39_Uitbreiding_Essers.png

Doelstellingen:

 • Naar aanleiding van de planvorming rond Hasselt/Genk, en de verdere inrichting van Genk Noord, werd beslist een afzonderlijk planningsproces op te starten voor de uitbreiding van het transportbedrijf H.Essers

Doorlopen procedures:

 •  GRUP openbaar onderzoek: mei-juli 2015

Stand van zaken:

 • GRUP – fase goedkeuring
 • Dit initiatief betekent een versterking van het ENA en wordt dus mee beschouwd als een aanvulling op het actieprogramma
 • BVR 17.07.2015 – in programmatie > afronden proces
 • GRUP in eindfase
 • BVR 18.12.2015 – termijn voor verlenging definitieve vaststelling verlengd met 60 dagen
 • Principieel definitief vastgesteld:
  VR 19.02.2016
 • Genk Noord (uitbreiding Essers): het GRUP werd inmiddels goedgekeurd.