TWOL Leidraad toezichtsplan publiek toegankelijke zwembaden

Met deze TWOL-studie, uitgevoerd door het Vlaams Instituut voor Sportbeheer en Recreatiebeleid vzw in opdracht van het departement Omgeving, wordt een vernieuwde visie op het veiligheidsbeleid in zwembaden aangegeven die aansluit bij hoe er in andere sectoren op basis van een risico-analyse met veiligheidsvraagstukken wordt omgegaan.
 
De leidraad is tot stand gekomen in een interactief proces met de sector en delen 1 tot en met 3 zijn geschreven in overleg met de Vlaamse overheid. Het is aangewezen om de leidraad van dit onderzoeksrapport verder te ontwikkelen en te concretiseren tot een praktisch, bruikbaar document. Dit zal eerst en vooral gebeuren door enkele zwembaden in overleg met de Vlaamse overheid op basis van dit onderzoeksrapport de leidraad te laten uittesten. Nadien kan, in samenwerking met de sector, deze leidraad verder gefinaliseerd worden. Vervolgens kan in de VLAREM-regelging, in het deel over toezicht op baders, de opmaak van een toezichtsplan op basis van een risico-analyse worden opgenomen.

 

Raadpleeg hier de teksten:

pdf bestandTWOL toezicht zwembaden (2.04 MB)

pdf bestandTWOL Toezicht zwembaden addendum (165 kB)