Turnhout 2012

Periode

31.08.2006 - 01.03.2010
Periode 2 01.03.2010 - 01.03.2013
Provincie Antwerpen
Gemeente Turnhout, Beerse, Oud-Turnhout, Vosselaar
Aanvrager Stad Turnhout
Subsidiebedrag 500.000 euro
Status Afgerond

 

Situering en doelstellingen

De gemeenten Turnhout, Beerse, Vosselaar en Oud-Turnhout vormen samen het regionaalstedelijk gebied Turnhout. In 2005 kreeg dit samenwerkingsverband een subsidie voor een strategisch project dat vooral gericht was op de ontwikkeling van de grote bedrijventerreinen Veedijk, Bentel en Beerse-Zuid.

De subsidie werd in 2007 verlengd, maar het accent kwam te liggen op de economische relatie met de binnenstad, zoals het stedelijk plateau R13 en de stationsomgeving. Tegelijk werd een nog breder project opgezet onder de naam ‘Innovatieve as’ of ‘Turnhout 2012’ – de viering van 800 jaar stadsrechten.

Ook deze brede kwaliteitsvolle ontwikkeling in samenwerking met partners uit de privésector zoals Janssen Pharmaceutica kreeg een subsidie. Het strategisch project Turnhout 2012 bestaat uit tien deelprojecten die rond vier thema’s zijn gegroepeerd.

Resultaten

Om alle deelprojecten en het overleg daarrond te coördineren is binnen de stad Turnhout de dienst Stedelijke Ontwikkeling/Projectmanagement opgericht. Het samenwerkingsverband Stadsregio Turnhout pakt gemeenteoverschrijdende thema’s aan zoals mobiliteit, openbaar vervoer, sport en leefmilieu. De eventuele oprichting van een intergemeentelijke dienst Projectmanagement wordt onderzocht.

De Vlaamse Regering wil dat er nieuwe bestuurlijke constructies komen tussen gemeenten, provincies en het Vlaams Gewest en deze stedelijke samenwerking wordt als een voorbeeldproject beschouwd. Op communicatievlak zijn verschillende initiatieven genomen zoals een digitale nieuwsbrief.

De werken voor Veedijk zijn in uitvoering. De bosbuffer, het waterbekken en de ontsluiting zijn volgens het inrichtingsplan aangelegd. Samen met Veedijk en Beerse-Zuid is een innovatief systeem van parkmanagement opgezet en is een parkmanager aangesteld. Voor Meuletiende, Melkhoek en Kanaalsprong zijn de infrastructuurwerken bezig. In Meuletiende zijn de woningen volop in opbouw. Minstens 15% zijn sociale woningen en er is huisvesting voor verschillende doelgroepen voorzien. In een samenwerkingsovereenkomst tussen de private ontwikkelaars en het stadsbestuur is een park aan het kanaal gepland.

In de stationsomgeving heeft een aantal gebouwen al een nieuwe invulling gekregen. In overleg met de Vlaams Bouwmeester zal voor deze innovatiepool een masterplan opgemaakt worden, met een ‘living lab’ rond zorg. Daarnaast wordt een strategie opgezet voor de ruimere omgeving en is met de Vlaamse Regering een brownfieldconvenant afgesloten.

Stedelijk plateau R13 voorziet een 800 meter lange tunnel onder drie gevaarlijke kruisingen. Boven die tunnel komt een ‘stedelijk plateau’ dat het centrum met het stadspark verbindt. Tegelijk wordt ook de ziekenhuissite en het parkeerplein herbekeken. Het masterplan is afgerond, het milieuonderzoek is gestart en de vergunningsaanvraag wordt voorbereid. Voor de uitvoering van het plan is een publiek-private samenwerking opgezet.

De binnenstad heeft twee nieuwe pleinen: de heringerichte Grote Markt en het Warandeplein. Turnova en de academie met een prachtige passage zijn in volle ontwikkeling.

Meer informatie

Documenten:

Coördinator:
Kelly Verheyen en Hugo Meeus
Stadskantoor Turnhout
Campus Blairon 200
2300 TURNHOUT
tel: +32 14 44 33 60
Mail: Klik hier