Tuinmonitor (GARMON)

Dit project kadert in het onderzoeksprogramma inzake aardobservatie per satelliet stereo III (eo.belspo.be) en van Belgian Science Policy Office (BELSPO). Het loopt van 1 december 2017 tot 30 september 2020.

Wat?

Tuinen spelen een strategische rol in het ondersteunen van de lokale leefkwaliteit. Ze kunnen bijdragen aan de levering van ecosysteemdiensten aan zijn gebruikers en de maatschappij.

Groen in de tuin zorgt bijvoorbeeld voor:

  • buffering van water
  • temperen van zomerse hitte
  • opvangen van fijn stof
  • herbergen van biodiversiteit
  • creatie van een ontspannen omgeving voor zijn gebruikers 
  • voorziening van voedsel voor gebruikers

In Vlaanderen wordt naar schatting 8% van de oppervlakte ingenomen door private tuinen. Maar hierover ontbreekt heel wat ruimtelijke data. Zo is er bijvoorbeeld geen zicht op de totale oppervlakte, de grootte van tuinen, het voorkomen, het gebruik ervan enzovoort. Dit onderzoeksproject wil daar  antwoorden op bieden. 

Waarom?

Een groen netwerk speelt een belangrijke rol in de lokale leefkwaliteit.  Maar heeft de Vlaming voldoende groen in zijn tuin voorzien?

Doel?

Ontwikkelen van een tuinmonitor die ruimtelijke data kan verzamelen over het ecosysteem van tuinen in Vlaanderen (bodembedekking, vegetatiekenmerken).

Kennis van die data, kan bijdragen aan de beleidsvoorbereiding, -uitvoering en -evaluatie hierover. Als men bijvoorbeeld weet waar hotspots gelegen zijn, kan er in een buurt met weinig bomen en veel verharding in de tuinen een actieprogramma gelanceerd worden.  

De data laten een berekening en optimalisatie toe van de regulering en het onderhoud van culturele ecosystemen van tuinvegetatie, denk aan bv. koelingeffecten, luchtkwaliteit en waterrregulatie.

Door wie?

Het is een onderzoek van BELSPO STEREO en werd uitgevoerd in samenwerking met volgende partners:

  • Afdeling Vlaams Planbureau voor Omgeving (VPO) van het Departement Omgeving: coördinator.
  • Informatie Vlaanderen: uitvoerende partner.
  • Katholieke Universiteit Leuven (KULeuven): uitvoerende partner.

Hoe?

De coördinatie van het project ligt in handen van VPO. Zij betrekt de nodige stakeholders. 

Informatie Vlaanderen maakt aan de hand van beeldanalyse (luchtfoto’s, LiDAR) en afgeleide datasets zoals de groenkaart, de bodembedekkingskaart, de Basiskaart Vlaanderen (GRB) en LiDAR-data een aanzet tot een gebiedsdekkende dataset voor Vlaanderen.

De KULeuven voert een satellietbeeldanalyse uit. Aan de hand van hoge resolutie satellietbeelden (Pleiades en Sentinel 2) kan ze een beeld vormen over de groenbedekking in tuinen en over de dynamieken in tuinen. Daarnaast staat de KULeuven in voor de opmaak en samenstelling van de monitor voor de eindgebruikers.

De resultaten van deze studie werden in een rapport gebundeld.  U vindt dit hieronder terug.

pdf bestandGARMON Final Report (6.83 MB)

 

Contacteer ons

Afdeling Vlaams Planbureau voor Omgeving (VPO)