Ardooie

Transitie, varkenssite naar eetbare pluktuinInitiatiefnemer: De Houtmeerschen Ardooie
 


 

Het project

Dit project werkt aan de transformatie van een industrieel varkensbedrijf met vier mestvarkensstallen tot een streekeigen en inspirerend duurzaam project, dat publiek toegankelijk is en de gemeenschap in de omgeving betrekt. De vier stalgebouwen en de omliggende verharding worden omgevormd tot verschillende biotopen voor mens en dier. Van één stal wordt de vloerplaat onthard en de stal blijft bestaan als afdak met zachte grondbodem voor dieren. Een tweede stal wordt volledig afgebroken en heraangelegd als pluk-, proef- en kruidentuin. De derde stal wordt volledig onthard en alleen een open stalen frame blijft behouden zodat er eetbare klimplanten aan groeien. De laatste stal zal een transitie ondergaan tot getrapte waterbiotoop voor de eigen waterzuivering in een rietveld. Ook de asfaltering voor de stallen en de silo-platforms worden volledig onthard.

Ardooie
Ardooie
ardooie
ardooie
ardooie
Beelden onthardingsproject ardooie
Beelden onthardingsproject ardooie
Beelden onthardingsproject ardooie
Beelden onthardingsproject ardooie
Beelden onthardingsproject ardooie

Technische fiche

  • Locatie: Ardooie 
  • Aanvrager: De Houtmeerschen 
  • Partners: Food Forest 
  • Ontwerpteam:  
  • Indicatieve oppervlakte ontharding (in m²): 3169
  • Geraamde kostprijs  ( in €): 336.769,5
  • Subsidiebelofte ( in €): 250000