T.OP Kustzone: werf verstedelijkte kust

In het Ruimtelijk Structuurplan Vlaanderen (1997) werd de kust al aangeduid als stedelijk systeem. Labo Ruimte (Departement Omgeving & Team Vlaamse Bouwmeester) analyseerde de huidige kustzone grondig op economisch, sociaal en landschappelijk vlak. De studie keek vooruit met welke toekomstige uitdagingen, zoals klimaat, vergrijzing en energie, de regio te maken zal krijgen.

Tegelijk met het onderzoek naar het Stedelijk Systeem Kust rees de vraag naar het aanpakken van daaraan gelinkte reële ruimtelijke vraagstukken bij gemeenten. De studie zou hiervoor geen kant-en-klare oplossingen bieden, wel een aantal zienswijzen of handvaten. 

Daarom werd beslist in T.OP Kustzone om gemeenten te ondersteunen met ontwerpkennis en –tijd om een aantal van deze concrete vraagstukken aan te pakken.

De provincie West-Vlaanderen, het departement Omgeving en de betrokken gemeente investeren hier samen in een ontwerpteam die deze lokale case via ontwerpend onderzoek zal doorgronden en de gemeente een aanzet van oplossing zal bieden. Vijf cases zijn reeds afgewerkt en twee cases zijn in volle ontwikkeling.

De kracht van het territoriaal ontwikkelingsplan zit nu net in het samenwerken mét de gemeentes en andere actoren. Omdat er gewerkt wordt vanuit concrete voorbeelden en vragen, kunnen goede oplossingen en voorbeelden worden gezocht. Het resultaat zijn allerlei tips, een keuze aan beleidsopties en mogelijke samenwerkingen die nadien gedeeld kunnen worden met de andere gemeenten in de kustzone.

Hieronder is een overzicht te vinden met de verschillende locaties van de afgewerkte stedelijke reconversiecases. Meer info over deze vijf afgewerkte cases vind je in de rechterkolom.

 

TOP KUst cases stedelijke reconversie