TOP Kust: werf polderruimte

De polders met hun kenmerkende weids uitzicht, ontstonden door een eeuwenlange strijd van de mens tegen de zee. 

Een goed evenwicht vinden tussen landbouw, natuur, erfgoed en leefbare dorpen is niet vanzelfsprekend. T.OP Kustzone wil een evenwicht tussen deze sectoren bereiken, om een klimaatrobuuste toekomst te garanderen.

Tot op vandaag heeft de zee nog altijd een belangrijke invloed op dit uitgestrekt gebied. Zo zorgt zeewater dat nog steeds in de ondergrond zit voor verzilting, met alle gevolgen van dien voor de aanwezige fauna en flora. Bovendien liggen grote delen van de polder lager dan het hoogwaterniveau van de zee.

Het waterbeheer in de polders heeft twee grote uitdagingen:

  • Zorgen voor een toevoer van voldoende zoet water, die de bodem kan indringen om de verzilting te minimaliseren. 
  • Werken aan voldoende veiligheid bij aanvoer van veel water uit het binnenland om grote wateroverlast te vermijden.

Op naar de polder van de toekomst 

T.OP Kustzone wil de regio klaarstomen voor de toekomst. Zo ook de polders. De klimaatverandering zorgt voor nieuwe uitdagingen (watertekort, wateroverlast, verzilting, …). Daarop moet gereageerd worden en zullen bestaande, gekende oplossingen aangevuld moeten worden met nieuwe oplossingen. T.OP Kustzone wil deze nieuwe oplossingen mee uitwerken en waar mogelijk testen en tonen.