T.OP Kustzone

De kust is  een gebied met vele ruimtelijke uitdagingen, waaronder de klimaatverandering.  De kustzone leent zich goed om een vernieuwing van het plansysteem uit te testen. We zoeken met alle beleidsdomeinen geïntegreerd en gebiedsgericht naar oplossingen voor ruimtelijke uitdagingen.

In T.OP Kustzone werkt Departement Omgeving samen met de Provincie West-Vlaanderen op verschillende thema’s. Zo wordt er gewerkt in drie verschillende “werven” die overeenkomen met de verschillende landschappen aan de kust.

Aanvullend Ontwerp Programma Noordzee 2022-2027 (Nederland)

Het Aanvullend Ontwerp Programma Noordzee 2022-2027 wijst windenergiegebieden op de Noordzee aan. Deze kaderen in de huidige klimaatdoelstellingen voor 2030 en de EU-ambitie tot aanscherping hiervan. Het doel is om de CO2-uitstoot te verlagen met 55% in 2030 ten opzichte van 1990. Het vormt een aanvulling op het Ontwerp Programma Noordzee 2022-2027 dat van maart 2021 tot en met september 2021 ter inzage heeft gelegen.

Het Aanvullend Ontwerp Programma Noordzee 2022-2027 wordt na deze inspraakperiode, als onderdeel van het Programma Noordzee 2022-2027 als bijlage van het Nationaal Water Programma 2022-2027, in maart 2022 vastgesteld.

De documenten vind je op Programma Noordzee 2022-2027 - Platform Participatie

Bezwaren, opmerkingen en adviezen indienen

Van dinsdag 9 november 2021 tot en met maandag 20 december kunt u een zienswijze indienen over het Aanvullend Ontwerp Programma Noordzee 2022-2027. Ook kunt u een zienswijze indienen over het bijbehorende aanvullende milieueffectrapport en de Passende beoordeling.

Een zienswijze kan u via deze link indienen of via mail naar PostbusProgrammaNoordzee@minienw.nl.

Werven van T.OP Kustzone