TOP Kustzone

De kustzone strekt zich breed uit: van het strand tot in de achterliggende polders. De kust is van strategisch belang voor Vlaanderen: het toeristisch potentieel, de havens en industrie, landbouwgronden en waardevolle natuurgebieden. Het is een gebied met vele ruimtelijke uitdagingen, waaronder de klimaatverandering. Als laaggelegen gebied is het dan ook erg kwetsbaar voor zeespiegelstijging. 

Door die diverse uitdagingen leent de kustzone zich goed om een vernieuwing van het plansysteem uit te testen. Dit gebeurt naar aanleiding van de opmaak van het Beleidsplan Ruimte Vlaanderen. Het uitgangspunt is om de ruimtelijke uitdagingen niet fragmentair te benaderen maar net om met alle beleidsdomeinen geïntegreerd en gebiedsgericht naar oplossingen te zoeken.

T.OP of het  Territoriaal Ontwikkelingsprogramma is het traject dat ingezet wordt door het Departement Omgeving.  In de Kustzone wordt T.OP getrokken door het Departement Omgeving en de provincie West-Vlaanderen. 

Gids voor Kust en Klimaat

De “Gids voor Kust en Klimaat”. schetst de gevolgen van klimaatverandering in het kustgebied en biedt enkele handvaten om naar oplossingen toe te werken. Deze gids legt uit welke klimaat- en milieufactoren aan de kust van belang zijn, en houdt een pleidooi om gebiedsgericht naar een antwoord te zoeken voor de klimaatuitdagingen.

Ontdek en bestel de Gids voor Kust en Klimaat.

Werven van T.OP Kustzone

T.OP Kustzone werkt in drie verschillende “werven” die overeenkomen met de verschillende landschappen aan de kust:.

•    Verstedelijkte Kustzone
•    Polderruimte
•    Land-Zee Interacties