Tools voor ecosysteemdiensten

Geopunt Vlaanderen
Op Geopunt Vlaanderen vindt u een kaart van Vlaanderen met  ecosysteemdiensten maar  ook heel wat datasets, zoals de Digitale Boswijzer en de luchtkwaliteit in Vlaanderen.

Het ECOPLAN project
Universiteit Antwerpen ontwikkelde verschillende instrumenten voor de beoordeling van ecosysteemdiensten. De ECOPLAN website geeft een mooi overzicht van de eindproducten en hun mogelijkheden.
Het gaat onder meer over:

  • Stakeholder Analyse voor de identificatie van belanghebbenden in relatie tot ESD.
  • Quickscan: een tool voor de ruimtelijk evaluatie van 18 verschillende ecosysteemdiensten. De QuickScan wordt daarbij gebruikt om scenario’s (een voor- en na-situatie) te vergelijken.
  • Geoloket met kaartlagen om per ESD een aantal aspecten bekijken.
  • Monitor met toelichting over ESD voor het brede publiek en experts (planners, beleidsmakers, ...). De Monitor inventariseert ecosysteemdienstenkaarten voor Vlaanderen op basis van bestaande ruimtelijke data en een beperkte databewerking.
  • Trade-off tool: een beslissingsondersteunend instrument om de impact van alternatieve landgebruiken (en/of beheersmaatregelen) op diverse ESD snel kunnen vergelijken.
  • Impact verkenner: verken hoe sommige ESD elkaar tegenwerken en anderen elkaar versterken.
  • Scenario evaluator: een geïntegreerd model om ecosysteemdiensten ruimtelijk expliciet te berekenen. Dit laat ook toe om ruimtelijk expliciet de impact van scenario’s door te rekenen.
  • Participatieve tools: verschillende tools voor participatie en overleg.

Ecopedia
Ecopedia is een kennisdelingswebsite over natuur-, groen- en bosbeheer. 

ESD checklist
De verschillende ESD en hun definitie: pdf bestandESD checklist (32 kB)

Sim4Tree 
Beslissingsondersteunende software voor duurzaam bosbeheer laat gebruikers toe om hun beheerkeuzes te simuleren en de gevolgen voor hun bos in te schatten. 

Databank Ondergrond Vlaanderen
Alle gegevens over de ondergrond in Vlaanderen.

IMAGO-toolbox
Onze open ruimte op het Vlaamse platteland blijft sterk onder druk staan. Om daar de sluipende veranderingen om te zetten in bewuste gebiedsgerichte processen is er een uitgebreide toolbox ontwikkeld door ILVO.