Toezicht lage-emissiezones

Er is bewust geopteerd voor automatische nummerplaatcontrole via camera’s omdat dit effectiever is dan de manuele controle van stickers zoals dit in Duitsland en Frankrijk gebeurt. 
Indien de controle via stickers gebeurt, moet ieder voertuig dat de LEZ binnenrijdt voorzien zijn van een sticker, die enkel tegen betaling te verkrijgen is. Dit betekent dan ook dat niet enkel de vervuiler betaalt. Bij controle via de nummerplaat moeten de eigenaars van toegelaten voertuigen geen actie ondernemen en niets betalen om een LEZ binnen te kunnen rijden,  Nummerplaatcontrole is dus goedkoper voor de gebruiker en de administratieve lasten zijn veel lager. Een stickersysteem blijkt bovendien ook gevoeliger voor fraude. Er zijn volgens ons dus voldoende overtuigende argumenten om de keuze voor automatische nummerplaatcontrole te verantwoorden.. 
Indien u de toegangsregels van de LEZ overtreedt, zal u van de stad, die belast is met het toezicht, een boete ontvangen van 150€. Bij herhaaldelijke overtredingen kan deze boete oplopen tot 350€. Per dag kan u slechts één boete ontvangen. Dus ook al rijd u op een dag meermaals de LEZ binnen, u zal hiervoor slechts éénmaal beboet worden. 

Als u niet akkoord gaat met de boete die u ontvangt, kan u bezwaar aanteken bij de stad waarin de LEZ zich bevindt (Antwerpen of Gent). Vlaanderen kan hierin niet tussenkomen.

Contacteer ons

VMM