Toepassingen DSI

DSI Uitwisselingsloket

Het online DSI Uitwisselingsloket is een gebruiksvriendelijke en eenvoudige toepassing om informatie over dossiers en adviesvragen/adviezen over deze dossiers uit te wisselen.

Plannende overheden kunnen:

 • Dossiers met betrekking tot stedenbouwkundige informatie opladen (conform de richtlijnen - zie documentatie).
 • Dossiers beheren
  • Dossierstukken toevoegen/verwijderen
  • Nieuwe procedurestappen toevoegen/verwijderen
  • Dossiers verwijderen
  • Dossiers publiceren
 • Adviesvragen over dossiers uitsturen naar adviesverleners.

Adviesinstanties kunnen:

 • Overzicht krijgen van de dossiers waarvoor zij gevraagd werder advies te geven
 • Informatie over een dossier downloaden
 • Advies uitbrengen
 • Adviezen verwijderen

 

 • Bekijk de instructiefilms om te weten hoe dit werkt in het loket. 
 • Ga naar het uitwisselingsloket (best openen met Google Chrome)
  • Let op: om acties te kunnen doen in het uitwisselingsloket, heeft u  het recht 'Digitale Stedenbouwkundige Informatie Gebruiker' en het juiste profiel nodig. De lokale beheerder van uw organisatie kent u dat recht toe via een procedure

 

DSI Validatieportaal

Het validatieportaal vervangt de mailketting met geodata en dossierstukken tussen o.a. intercommunales en studiebureaus aan de ene kant en de plannende overheid aan de andere kant. Bij het opladen van foutieve geodata, krijgen intercommunales en studiebureaus meteen een foutmelding waardoor de kans op het doorsturen van foutieve data kleiner wordt.

Hoe werkt het?

 1. De plannende overheid maakt een dossier en fase aan. Ze stuurt een mail naar de intercommunale / het studiebureau met de vraag de geodata en dossierstukken op te laden. 
 2. Om iets te kunnen opladen in het validatieportaal, heeft u het recht 'Digitale Stedenbouwkundige Informatie Gebruiker' en het juiste profiel nodig. De lokale beheerder van uw organisatie kent u dat recht toe via een procedure
 3. Ga naar het validatieportaal (best openen met Google Chrome)
 4. Klik op 'mijn dossiers'.
 5. Bij een  bestaand dossier, kan u het dossier openklikken en nieuwe stukken toevoegen. Als het de eerste keer is dat u iets oplaadt in het validatieportaal, klikt u op 'stuk toevoegen aan ander dossier' en geeft u het unieke identificatienummer van het plan (algplanid) in. Daarna kan u stukken toevoegen. Als er bij de geodata een fout zit in een van de data (bv. foutieve code), dan krijgt u een foutmelding. Inhoudelijk (bv. bij vrije tekstvelden) wordt er geen controle gedaan.
 6. Als alles correct is opgeladen en toegevoegd, stuurt u best een mail naar de plannende overheid ter kennisgeving. 
 7. De plannende overheid ziet de nieuwe aangeleverde geodata en dossierstukken in het oplaadloket verschijnen onder de betreffende fase. Wanneer ze alles heeft nagekeken en de data en stukken correct en volledig zijn, neemt ze de aangeleverde data over en publiceert ze die. 
 8. De intercommunale / het studiebureau ziet in het validatieportaal achter elk dossierstuk dat door de plannende overheid werd overgenomen het label 'overgenomen' staan. 

 

! Als blijkt dat er toch nog foutieve data werden aangeleverd door de intercommunale / het studiebureau, meldt de plannende overheid dit best via mail. Zo kan de intercommunale / het studiebureau opnieuw data of stukken opladen via het validatieportaal. 

! Als de plannende overheid een volgende fase aanmaakt, is het niet meer mogelijk om data en stukken toe te voegen aan de vorige fase. De opgeladen data en dossierstukken van de vorige fase zijn voor de intercommunale / het studiebureau ook niet meer zichtbaar op dat moment

 

Contacteer ons

Afdeling Vlaams Planbureau voor Omgeving (VPO)
02 553 83 50 (bereikbaar op werkdagen van 8.30 tot 12.00 u. en van 13.00 tot 17.00 u.)