Toelichting studies VPO op 17 juni 2021

Op 17 juni 2021 organiseert VPO een toelichting van de studies ‘Technisch onderzoek Vlaamse regelgeving houtstook' en 'Leidraad voor het voorkomen en beperken van hinder van rook afkomstig van huishoudelijke verwarmingstoestellen'. Inschrijven kan tot 16 juni 2021, 12 u. 

9.30 u.: Technisch onderzoek Vlaamse regelgeving houtstook

Toelichting door Paul Van den Bossche  (WTCB)

Deze onderzoekopdracht levert de nodige technische input en analyse aan om de Vlaamse overheid toe te laten regelgeving uit te werken voor de invoering van een keurings- en onderhoudsplicht van decentrale houtstooktoestellen, met eventueel minimum voorwaarden rond installatie en dimensionering. Onderzoek naar de wenselijkheid en haalbaarheid en de mogelijkheden van handhaving van nieuwe regelgeving voor de decentrale houtstooktoestellen maakt deel uit van de opdracht, alsook de opmaak van een tool die particulieren kan helpen in de keuze voor het juiste en meeste geschikte houtstooktoestel.

Lees meer over de Green Deal huishoudelijke houtverwarming

 

11.00 u: Leidraad voor het voorkomen en beperken van hinder van rook afkomstig van huishoudelijke houtverwarmingstoestellen - Richtlijnen inzake locatie van schouwmonden en ventilatieopeningen

Toelichting door Paul Van den Bossche en Xavier Kuborn (WTCB)

De doelstelling van dit document is om gebruikers van een huishoudelijk houtverwarmingstoestel een leidraad te bieden voor de correcte plaatsing van rookgaskanalen en ventilatie-openingen, de locatie van hun uitmonding in de omgeving voor een snelle verdunning van de rookgassen en het voorkomen of beperken van de hinder bij het binnentrekken van rook via ventilatie-openingen, van eigen woning en van woningen van buren, met als uiteindelijk doel om de impact van houtstookinstallaties in Vlaanderen te verminderen.

Lees meer over de Green Deal huishoudelijke houtverwarming

 

Praktisch

Wanneer

Donderdag 17 juni 2021, van 9.30 tot 12.00 u.

Waar

Online, via Microsoft Teams. WIe ingeschreven is, ontvangt een dag voor de toelichting een vergaderverzoek met link.

Inschrijven (voor 16 juni 2021, 12.00 u.)