Toelichting studies 'Pilootproject Natural Capital Accounting in Vlaanderen' en 'Goede praktijkregels voor huishoudelijke houtstook en de impact ervan'

Op 22 april 2021, van 9.30 tot 12.00 u., organiseert VPO een online toelichting over het pilootproject Natural Capital Accounting in Vlaanderen en over de goede praktijkregels voor huishoudelijke houtstook en de impact ervan. Na de presentaties kunnen er vragen gesteld worden.

9.30 u.: Pilootproject Natural Capital Accounting in Vlaanderen

Natural Capital Accounting (NCA) is de boekhouding van alle voorraden en stromen van natuurlijk kapitaal in een bepaalde regio. NCA heeft tot doel om het systeem van nationale rekeningen, dat de basis is van economische kernindicatoren zoals bruto binnenlands product, aan te vullen met informatie over hoe veranderingen in het natuurlijk kapitaal onze economische welvaart beïnvloeden. 

De VN ontwikkelde een methode om dergelijke natuurlijk kapitaalrekeningen op te zetten. Deze studie verkent de mogelijkheden om NCA in Vlaanderen toe te passen door een aantal pilootrekeningen op te zetten. De internationaal aanvaarde methodologie is hierbij de leidraad. 

Er zijn rekeningen uitgewerkt voor 5 piloten: watervoorziening, groen en gezondheid, houtproductie, koolstofopslag biomassa en minerale grondstoffen. De piloten geven inzicht in de relevantie, mogelijkheden en beperkingen van NCA.

 

11.00 u.: Goede praktijkregels voor huishoudelijke houtstook en de impact ervan

Toelichting van de code van goede praktijk over het gebruik van huishoudelijke houtstooktoestellen, aansluitend gevolgd door een toelichting van de resultaten van de interventiestudie houtstoken waarin de impact van beter stookgedrag bij houtkachels werd nagegaan.

De doelstelling van de code van goede praktijk is om gebruikers van een huishoudelijk houtstooktoestel een leidraad te bieden voor het correct gebruik van het toestel, en om een correct stookgedrag te beschrijven en aan te moedigen (o.a. keuze van brandstof, aanmaakwijze, aanhouden en uitdoven van het vuur, en correct onderhoud). De code is gebaseerd op een wetenschappelijke (en begrijpbare) onderbouwing, met als uiteindelijk doel de impact van houtstook in Vlaanderen te verminderen. 

In de interventiestudie werd ‘real life’ bestudeerd of het mogelijk is om binnen en rond een woning een verbetering van de luchtkwaliteit en gezondheid te realiseren door het stookgedrag aan te passen (te verbeteren).

 

Praktisch

Wanneer

Donderdag 22 april 2021, van 9.30 tot 12.00 u.

Waar

Online, via Microsoft Teams. WIe ingeschreven is, ontvangt een dag voor de toelichting een vergaderverzoek met link.

Inschrijven (voor 21 april 2021, 12.00 u.)