Toegankelijkheidsverklaring

Departement Omgeving streeft ernaar haar websites en mobiele applicaties toegankelijk te maken, overeenkomstig het bestuursdecreet van 7 december 2018 waarmee de Europese Richtlijn 2016/2102 is omgezet.
Deze website voldoet niet aan alle toegankelijkheidseisen
De onderstaande inhoud is niet-toegankelijk om de volgende reden(en):

Onevenredige last

  • Omgeving.vlaanderen.be publiceert documenten zoals PDF-bestanden. Die documenten voldoen niet altijd aan de vereisten voor toegankelijkheid. 

Niet-naleving van het bestuursdecreet

  • Sommige afbeeldingen hebben nog geen correcte alternatieve omschrijving
  • Nog niet alle video’s zijn voorzien van ondertiteling, audiodescriptie of een transcript. 
  • Sommige lijsten of tabellen zijn nog niet correct opgemaakt
  • Sommige teksten en sommige niet-tekstuele elementen scoren onder de minimale contrastverhouding. 

Opstelling van deze toegankelijkheidsverklaring

Deze toegankelijkheidsverklaring is opgesteld op 27 januari 2020.

Feedback en contactgegevens

Wilt u specifieke niet toegankelijke inhoud raadplegen of heeft u vragen, bedenkingen..., mail dan naar communicatie.omgeving@vlaanderen.be.

Klachten