Toegankelijkheid publieke gebouwen - Overige Werken - Ruimtelijke Ordening

GEWESTELIJKE STEDENBOUWKUNDIGE VERORDENING TOEGANKELIJKHEID

Sinds 1 maart 2010 geldt de gewestelijke stedenbouwkundige verordening voor Toegankelijkheid. De verordening geldt bij nieuwbouw, verbouwingen of uitbreidingen van gebouwen die publiek toegankelijk zijn (denken we aan winkels, banken, overheidsgebouwen). De opdrachtgever moet ervoor zorgen dat iedereen het gebouw kan betreden, ook rolstoelgebruikers, mensen met een kinderwagen, slechtzienden, grotere personen, mensen met een ledemaat in het gips enz.

De gewestelijke verordening maakt onderscheid naargelang de oppervlakte van de toegankelijke ruimtes.

  • Is de publiek toegankelijke ruimte kleiner dan 150m² (kleine bakkerijen, slagers, cafés,…), dan moet minstens de toegangsdeur toegankelijk zijn (breed genoeg, niet enkel via trapjes te bereiken)
  • Gebouwen die bestaan uit verschillende verdiepingen,groter zijn dan 150m² en kleiner dan 400 m², die op elke verdieping dezelfde functie aanbieden moeten minstens het gelijkvloers toegankelijk te maken.Een lift mag dus, maar moet niet.
  • Gebouwen groter dan 400m² moeten volledig toegankelijk zijn. Restaurants en cafés die op het gelijkvloers zitruimte en sanitair voorzien, hoeven enkel die verdieping toegankelijk te maken, ongeacht of ze al dan niet groter zijn dan 400m². Voor grotere appartementsblokken, vanaf meer dan twee niveaus en minstens zes wooneenheden, moeten de gemeenschappelijke delen (de hal, de lift, de garage,…) én de toegangsdeur tot elke woongelegenheid aan deze verordening voldoen.

    Wanneer een hotel of andere verblijfsaccomodatie meer dan 10 kamers telt, moet minstens één kamer toegankelijk zijn.

  • Voor gebouwen groter dan 7500 m² moet advies ingewonnen worden bij een erkend adviesbureau toegankelijkheid, zodat deze constructieve en kostenbesparende tips geven vóór de bouwwerken.

  • Ook het toegangspad naar het gebouw moet voldoen aan de verordening.

De verordening legt voorwaarden op aan de stedenbouwkundige vergunning. Zo zal ze haar effect in de praktijk niet missen. Om de nieuwe regelgeving te verspreiden werd het Handboek Toegankelijkheid publieke gebouwen gelanceerd, een website waar architecten en ontwerpers de normen en veel goede voorbeelden terugvinden. Architecten en ambtenaren vinden hier ondermeer een checklist zodat zij op een eenvoudige wijze kunnen nagaan of een gebouw aan de voorwaarden voldoet.

De gewestelijke stedenbouwkundige verordening geldt in heel Vlaanderen. 

>> Lees de gewestelijke stedenbouwkundige verordening Toegankelijkheid

Contacteer ons

Beleidsontwikkeling en Juridische Ondersteuning